iz proračuna za sljedeću godinu

Evo koliko će novaca političke stranke sljedeće godine dobiti iz županijskog proračuna

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 27.11.2018. 13:52

Zadnja izmjena: 01.12.2018. 10:10

Županijska skupština donijela je zaključak o raspoređivanju sredstava za godišnje financiranje političkih stranaka u 2019.godini koja su osigurana u Proračunu Varaždinske županije.

Za svakog člana Županijske skupštine utvrđuje se jednak tromjesečni iznos sredstava tako da pojedinačnoj političkoj stranci u županijskoj skupštini pripadaju sredstva razmjerno broju njenih vijećnika u trenutku konstituiranja Županijske skupštine. Na temelju izračuna broja vijećnika, a u odnosu na ukupno planirana sredstva u iznosu od 350 tisuća kuna, godišnji iznos sredstava pojedinoj političkoj stranci koja sudjeljuje u radu skupštine je:

  • NARODNA STRANKA REFORMISTI ( ukupno 7 vijećnika )  59,574, 44 kn
  • HDZ  (ukupno 13 vijećnika )  103,427,88 kn
  • HNS (ukupno 8 vijećnika)  68, 676,12 kn
  • SDP ( ukupno 6 vijećnika) 50, 472, 84 kn
  • HSS ( ukupno 3 vijećnika) 25,650, 12 kn
  • HSU ( 1 vijećnica ) 9, 101, 64 kn
  • HSLS ( 1 vijećnik) 8, 274,24 kn
  • HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA -8,274,24 kn
  • ŽIVI ZID ( ukupno 2 vijećnika ) - 16,548, 48 kn

 

 

Komentari