Državna škola za javnu upravu organizirala je edukaciju pod nazivom „Dobro upravljanje za lokalne i regionalne lidere“ koju je završio zamjenik gradonačelnika Lepoglave Hrvoje Kovač kao jedini od 26 polaznika iz cijele Hrvatske, koji je došao iz Varaždinske županije.

Državna škola za javnu upravu još je 2016. godine sredstvima iz programa Europske unije IPA 2012, a u sklopu projekta „Uspostava trening sustava za dobro upravljanje na lokalnoj i regionalnoj razini“ razvila program ''Dobro upravljanje za lokalne i regionalne lidere'' namijenjen županima, zamjenicima župana, gradonačelnicima, zamjenicima gradonačelnika i pročelnicima upravnih odjela u gradovima i županijama. Svrha ovog programa, prvog takve vrste u Hrvatskoj, jačanje je kompetencija vođenja, upravljanja i strateškog promišljanja temeljeno na načelima i vrijednostima dobrog upravljanja. U ovogodišnjoj (2017./2018.) grupi 26 odabranih polaznika bio je i lepoglavski zamjenik gradonačelnika Hrvoje Kovač.

- Čovjek uči dok je živ; pogotovo ako želi biti još bolji u poslu koji radi ili dužnosti koju obnaša. 176 radnih sati i 8 sati poslovnog coachinga sad su iza mene u sklopu edukacije. Bilo je ovo nezaboravno iskustvo i odlično cjelogodišnje putovanje s 26 predobrih kolega iz cijele Hrvatske. Zahvalan sam na prilici koja mi je pružena odabirom u ovogodišnju grupu polaznika i na svemu dobrome što sam naučio kako u sklopu edukacije - kazao je zamjenik Kovač.

Dobro upravljanje obuhvaća niz međusobno povezanih procesa i aktivnosti čije zajedničko djelovanje omogućava učinkovitiji rad javne uprave, bolje javne politike i usluge prilagođene potrebama građana i ostalih dionika u društvu. Ključni proces dobrog upravljanja je donošenje odluka korištenjem svrsishodnih i odgovarajućih postupaka, a glavna načela dobrog upravljanja su odgovornost, transparentnost, vladavina prava, inkluzivnost i pravičnost, učinkovito i pravodobno reagiranje na potrebe korisnika te participativnost. 

- Horizontalno uključivanje principa dobrog upravljanja u poslovne procese javnih institucija, a kako bi se omogućilo pružanje brze i kvalitetne usluge građanima, imperativ je moderne i profesionalne javne uprave, a lepoglavska to svakako želi biti – zaključuje Kovač. 

 

Komentari

16.10.2018. 15:29h Zadnja izmjena: 17.10.2018. 08:34