priopćenje za medije

Habijan: Hoće li Grad Varaždin iskoristiti priliku za sufinanciranje novih projekata?

Objavljeno: 22.02.2023. 19:03

Zadnja izmjena: 22.02.2023. 19:03

Predsjednik Gradske organizacije HDZ-a i saborski zastupnik Damir Habijan najavio je jednu od mogućnosti koju Grad Varaždin može iskoristiti za povlačenje sredstava za sufinanciranje projekata od izrazite važnosti i interesa za građane Varaždina.

Naime, Vlada RH je krajem 2021. godine donijela Program razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021.- 2030. godine, s ciljem uspostave održivih, otpornih, sigurnih i za život ugodnih i uređenih gradova i općina, a time i stvaranje preduvjeta za bolju kvalitetu života i zdravlja građana. Na temelju navedenog Programa Vlade, gradovi su bili pozvani da donesu svoje studije i strategije razvoja zelene infrastrukture, a koje će biti temelj za prijavu i kandidiranje projekata na natječaje iz programa zelene infrastrukture.

- Već sam u nekoliko navrata istaknuo kako postoji velika potreba za uređenjem višenamjenskih parkova s javnim sadržajima u Varaždinu. Jedan od primjera je nedovoljno iskorišten potencijal sportskog centra Graberje koji bi se mogao urediti kao što je uređen sportski centar "Višnjik" u Zadru, a područje Beli kipi također bi moglo konkurirati za uređenje većeg sportsko rekreacijskog centra. S obzirom na to da će se uskoro otvoriti natječaji iz Vladinog programa zelene infrastrukture, očekujem da je Grad Varaždin pripremio studiju i strategiju razvoja zelene infrastrukture i da ćemo iskoristiti priliku da se svi pripremljeni projekti prijave na natječaj te da za njih povučemo velika sredstva iz EU - rekao je Habijan.

Inače, provedba Programa sufinancirat će se iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u novom financijskom razdoblju 2021. - 2027. godine te iz Mehanizma za oporavak i otpornost putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., u svrhu postizanja ciljeva te realizaciju mjera, aktivnosti i projekata predviđenih Programom.

Komentari