sjednica gradskog vijeća

Habijan o uređenju zone VIS konfekcija: Vraća li Petrić svojoj donatorici Biserki uslugu?

Objavljeno: 01.02.2022. 12:16

Zadnja izmjena: 01.02.2022. 12:25

Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća na dnevnom redu se, između ostalog, raspravljalo i o Prijedlogu Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zone "VIS Konfekcija", što vijećnici Kluba vijećnika HDZ-a Grada Varaždina nisu podržali.

Kako navode, novim UPU-om se stvaraju preduvjeti za urbanu preobrazbu industrijskog kompleksa i izgradnju novog stambenog naselja u Varaždinu. Damir Habijan je, između ostalog, postavio pitanje vraća li platforma Budimo grad ovime vraća uslugu svojoj donatorici Biserki Petrić te nalazi li se gradski vijećnik Hrvoje Petrić radi navedenih činjenica u sukobu interesa. 

- Je li moralno i transparentno da platforma Budimo grad, kao opcija koja svima docira i drži moralne lekcije, putem svog vijećnika glasa za odluku za izmjenu UPU-a, pri čemu je taj isti vijećnik direktor većinskog dioničara društva Vis Konfekcija, a njegova majka predsjednica NO i donatorica Budimo grad? Dobro je da Grad razmišlja i ide u smjeru razvoja i da gledamo ovakve prostore jer, kao što smo čuli, to nije više industrijsko postrojenje već se gleda i na neku urbanu preobrazbu, da se taj industrijski prostor pretvori u naselje s višestambenim zgradama i obiteljskim kućama. Međutim, u tom kontekstu treba otvoriti i temu vezanu uz sukob interesa vijećnika Hrvoja Petrića za koju smatram da je bitna radi sastava ovog Gradskog vijeća – rekao je Habijan.

Komentari