zakon o referendumu

Habijan: Referendumsko pravo postaje ključno pravo građana u neposrednoj demokraciji

Objavljeno: 01.10.2021. 16:18

Zadnja izmjena: 01.10.2021. 16:20

Saborski zastupnik i predsjednik Gradske organizacije HDZ-a Grada Varaždina Damir Habijan u četvrtak je u pojedinačnoj raspravi u Hrvatskom saboru govorio o prijedlogu novog Zakona o referendumu.

Habijan smatra kako prijedlog novog zakona, za razliku od postojećeg koji datira iz 1996. godine, na detaljan, precizan i sveobuhvatan način uređuje i propisuje vrlo kompleksnu materiju referenduma te determinira pravne situacije koje aktualnim zakonom nisu propisane niti uređene.

- Sam Ustavni sud upozorio je na činjenicu kako je postojeći zakon nedorečen, odnosno nedovoljno razrađen, pa čak u pojedinim dijelovima i nedosljedan, poradi čega je nužna njegova izmjena odnosno dorada – rekao je Habijan.

'Precizno i detaljno'

Novim Zakonom o referendumu, kako ističe , napokon će se precizno i detaljno urediti referendumsko pravo kao ključno pravo građana u neposrednoj demokraciji.

- Produžuje se rok za prikupljanje potpisa na 30 dana, uređuju se međusobni odnosi između referendumske inicijative i protivnika inicijative te se osigurava pravna zaštita u referendumskom procesu.

'Transparentno'

Habijan naglašava i kako će se ovim zakonskim prijedlogom osigurati transparentnost samog postupka utvrđivanja broja prikupljenih potpisa na referendumu te otkloniti bilo kakve sumnje u njihovu točnost i istinitost.

U kontekstu veće otvorenosti ovog zakonskog prijedloga u odnosu na sadašnji zakon, spomenuo je i uspostavljanje političkog dijaloga i ravnoteže između dviju strana, zagovornika i protivnika referendumske inicijative.

- Dionici određene referendumske inicijative evidentirat će se pri DIP-u, omogućit će im se provedba organizirane programske promidžbe te će imati priliku pratiti provedbu referenduma putem vlastitih promatrača - zaključio je Damir Habijan.

Komentari