predstavljen program

eTV: 5 ključnih poteza koje planira Habijan - vijećnicima naknade ukinuti, dati ih djeci i umirovljenicima

Objavljeno: 24.03.2017. 14:12

Zadnja izmjena: 24.03.2017. 14:49

Foto: Petra Mlinarić

Damir Habijan je danas, uz kandidata za zamjenika gradonačelnika, Denisa Čupića  predstavio svoj program, kojim će, kako kaže, Grad Varaždin ponovno dostići svoju nekadašnju slavu. Neke od najvažnijih točaka Habijanovog programa se odnose na:

  • Obrazovanje - Habijan će se zalagati za depolitizaciju školskih odbora, potom za integraciju STEM obrazovanja u škole. Za veliki projekt 'Urbani kampus' smatra da se može ponovno pokrenuti, a dotaknuo se i Sveučilišta sjever, a kroz sljedećih 5, do 10 godina u Varaždinu će biti do 8 tisuća studenata.
  • Gospodarstvo - Što se tiče gospodarstva, Grad će stvoriti uvjete da se otvore nova radna mjesta, ali, napominje Habijan, s primanjima koja će svim građanima omogućiti kvalitetan život. 
  • Poduzetništvo –  Habijan tu napominje da će se poduzetnicima omogućiti ukidanje prekobrojnih parafiskalnih nameta, naravno, ističe Habijan, na lokalnoj razniji.
  • Zdravstvo i socijalna politika – Habijan ističe da je prioritet da svi građani imaju dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i kako je neprihvatljivo da Varaždinci  svoju zdravstvenu skrb ostvaruju u drugim županijama.
  • Gradska uprava – Što se tiče naknada za vijećnike Gradskih vijeća , ali i članove Upravnih vijeća ustanova u vlasništvu Grada Varaždina, Habijan ističe kako će se ukinuti. Sredstva koja su bila namijenjena za te naknade, dodaje, iskoristit će se za sufinanciranje dječjih vrtića i božićnica i uskrsnica za umirovljenike, kako Habijan kaže  'zlatnu generaciju'.

'Ponekad Zagrebu treba reći 'ne'

O vertikali vlasti, za koju ističe kako se  u vrijeme prošlog mandata nije koristila, preuzima odgovornost da se interes grada nakon 21. svibnja kada se opet uspostavi ta vertikala u svakoj mjeri ostvari. Tu se posebno osvrnuo na rješavanje baliranog otpada za koji kaže kako sene može riješiti bez suradnje s državnom vlašću. 

- Interes Grada Varaždina mora biti na prvom mjestu, i ponekad, sada dajem do znanja da ponekad Zagrebu treba znati reći i 'ne'. -dodaje Habijan.

Razvijanje obrtništva

Zamjenik kandidata, Čupić  je dodao kako je gospodarstvo  tema koja počinje od obrtništva, preko poduzetništva do velikog gospodarstva i velikih tvrtki.

- Zajedno s obrtnicima se razvio niz mjera kako bi došli do oporavka obrtništva i malog poduzetništva,a što se tiče velikih gospodarskih subjekata koji su nižeg ranga plaća ali je jamstvo zaposlenosti, visoke zaposlenosti ovog kraja. –rekao je Čupić i dodao kako će jedan od bitnih stupova gospodarstva biti apsorpcija sredstava EU programa.

- Radimo na privlačenju gospodarstvenika, investitora, imamo Podravkin pogon 'Kalnik' koji je trenutno neperspektivan,a ima veliku perspektivu jer Podravka uskoro seli pogon za preradu rajčice iz Umaga i smatramo da Varaždin ima sve predispozicije i da bi trebalo poduzeti sve da se privuče Podravku. - dodao je Čupić.

 

 

Komentari