VIDEO Program Ivana Čehoka: 1,3 milijarde kuna iz Europe i 800 novih POS stanova!

"Čudi me što nitko u ovoj kampanji ITU mehanizam uopće ne spominje, no očito je riječ o ogromnu poslu za koji protukandidati niti jesu niti mogu biti spremni", rekao je danas Čehok...

Nezavisna lista Zajedno

Objavljeno: 07.05.2021. 17:59

Zadnja izmjena: 07.05.2021. 18:13

Foto: Nezavisna lista Zajedno

Kandidat za gradonačelnika te nositelj liste za Gradsko vijeće dr. sc. Ivan Čehok, zajedno sa svojim aktualnim zamjenicima Sandrom Malenicom i Zlatanom Avarom te kandidatom za župana dr. sc. Mariom Lešinom, danas je predstavio ambiciozan program za slijedeće četiri godine.

Čehok je rekao da je najvažniji događaj svakako činjenica da Varaždin postaje nositelj ITU programa EU (integrirana teritorijalna ulaganja), što znači da će postati provedbeno tijelo EU za sebe i još 13 općina i gradova koji pristupe tome programu. To pak znači da će Varaždin postati pravo regionalno središte na međužupanijskoj razini jer je moguće da se priključe Križevci, Koprivnica i Čakovec.  Čehoka stoga čudi što nitko u ovoj kampanji ovaj mehanizam ne spominje, no očito je riječ o ogromnu poslu za koji protukandidati niti jesu niti mogu biti spremni.

Gradu sada najmanje treba - NEPREDVIDIVOST

„Moji konkurenti uopće nisu svjesni da je riječ o velikoj financijskoj prilici i odgovornosti, ali i administrativnim aktivnostima. Njihovi programi uopće nisu postavljeni prema toj činjenici, a to znači da su neprovedivi. Grad će, naime, sve službe morati dizajnirati upravo prema potrebama ITU mehanizma. Egzemplarno, to znači da će gradska administracija obuhvaćati poslove od pojedinačnoga građanina, udruga i ustanova, preko mjesnoga odbora, cijeloga grada, gotovo pola županije, kao i drugih gradova oko nas. A protukandidati su ljudi koji nisu vodili ni mjesni odbor a kamoli organizacije takve financijske i upravne snage", zaključio je Čehok i predstavio više od deset točaka programa koji teži 1,3 milijarde kuna, a uključuje i više od 800 novih POS stanova.

Evo programa i evo zašto je Ivan Čehok - gradonačelnik bez konkurencije...

 • Obrazovni standard u školama škola otvorenih vratiju - obnovljene i dograđene su škole, jedini grad sa svim školama u jednoj smjeni, užinom za socijalno ugrožene, produženim boravkom za sve koji žele (sada pod posebnim uvjetima), asistentima u nastavi, zaposliti učitelje u produženom u samim školama, omogućiti da djeca u školi mogu obaviti sve što im je nužno za postizanje ishoda u obrazovanju;
 • Zeleni grad, turistički razvoj grada zbrinjavanje bala, sustav gospodarenja otpadom s novom sortirnicom i reciklažnim dvorištem, postavljanje podzemnih spremnika, dovršenje rekreacijske i zelene zone Beli kipi sa skloništima i prihvatilištima za životinje, uređenje šetnice i biciklističke staze uz Plitvicu, zaštita Zbela, šumskoga i poljoprivrednoga prostora, proizvodnja zdrave hrane.
 • Umirovljenički standard nastaviti suradnju s Udrugom umirovljenika, proširiti postojeće programe pomoći u kući, prijevoza (program Pelam se preko Crvenog križa), kao i do sada
  sufinancirati sportske i rekreativne projekte umirovljenika, napraviti mobilni tim za psihosocijalnu pomoć; nakon uspješnog javnog poziva (2020.), raspisati natječaj za izgradnju kuća za
  umirovljenike (izbjeći samo gradnju „doma“ kako umirovljenici ne bi bili izdvojeni iz grada);
 • Suradnja institucijske i izvaninstitucijske kulture dovršiti obnovu kazališta i Sinagoge, s izgradnjom nove zgrade Kerekeš teatra, Sinagoge i obnovom palače Sermage sufinancirati korištenje i nastupe svih udruga i ustanova, potaknuti nastupe izvan Hrvatske, razmjenu umjetničkih iskustava i osobito povezati školske aktivnosti i kulturne ustanove;
 • 800 stanovnika više -  jedan od rijetkih gradova u koji se ljudi doseljavaju, dolaze na studij, zapošljavaju se, započinju posao, u idućem mandatu dalji demografski rast poticanjem novih studija, ulaganjem u industriju usluga, informatičku i industriju obnovljivih izvora; POS i druga stanogradnja – grad je ponovno pokrenuo POS, velik je interes mladih obitelji, izgraditi POS naselje u Vilka Novaka, nastaviti POS u Hrašćici, donijeti detaljne urbanističke planove za stanogradnju u svim dijelovima, osobito obiteljskih kuća;
 • Nova ulaganja u prometnice – četiri nova rotora (Kućan
  Marof, izlaz na državnu cestu, rotori na zaobilaznici Gojanec
  i Hrašćica, Zagrebačka-Supilova, Zagrebačka-Gospodarska),
  obnavljanje ulica u svim dijelovima grada, nove biciklističke
  i pješačke staze, osobito dolaznim pravcima prema gradu,
  podvožnjak kod Studentskog doma;
 • Poticanje energetske obnove i ugradnju dizala – grad prednjači u pomoći građanima za energetsku obnovu i obnovljive izvore, napraviti fondove za ugradnju dizala;
 • Poticanje visokoga obrazovanja – u suradnji s Vladom konačno izgraditi FOI II, veliki informatički kamp, proširiti Sveučilište Sjever u Optujskoj, otvoriti nove studijske programe osobito za deficitarna zanimanja;
 • Obrazovni standard u vrtićima – nakon što su obnovljeni vrtići, izgrađen novi vrtić u Kućanu nakon 40 godina, uz uštede na energentima postupno smanjivati cijene, napraviti novi vrtić u Hrašćici i Jalkovcu za zapadni i južni dio grada, preseljenje djece
  iz Koprivničke i gradnja novoga vrtića, cijene privatnih i javnoga na
  istoj razini;
 • Socijalna skrb – uveli smo različite nove programe (rane intervencije, poludnevnoga boravka), Varaždin danas ima dvostruko više stipendista, nastaviti s programima pomoći učenicima (nabava
  školskoga materijala, užina, odlazak na Rab) i studentima, pomoć
  socijalno ugroženima i na granici siromaštva preko svih gradskih ustanova i udruga, nastaviti stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih;
 • Varaždin postaje nositelj EU projekata preko ITU mehanizma - 1.3 milijarde EU novaca - najviše EU novca po glavi stanovnika na projektima grada, gradske agencije DAN, gradskih tvrtki, još toliko u sljedeće četiri godine. Grad očekuje i EU novac iz Fonda za oporavak i otpornost: prijaviti velike infrastrukturne projekte – optiku, Kućansku rampu, zgradu kina Dom, dalje širenje Tehnološkog parka i zone Brezje, zgradu arhiva i Centar za socijalne usluge, muzeja, javnoga prijevoza i drugo;
 • Grad potpuno pokriven infrastrukturom - komunalno
  opremanje preko EU projekta „Aglomeracija Varaždin“
  u zadnjoj je fazi, vodovodna i plinska mreža je izgrađena,
  dovršiti opremanje naselja koja su bila obuhvaćena
  aglomeracijom, postaviti brzi internet, u sljedeće dvije godine
  pokriti cijeli grad optikom i komunalnim servisima za
  građane;
 • Daljnja ulaganja u sportske objekte – Varaždin danas ima
  mrežu sportskih igrališta koja potpuno pokriva sva naselja,
  urediti dio starih igrališta novim podlogama, uložiti još više u
  sportski podmladak i u zdravstvenu njegu sportaša, povezati
  školski sport sa sportskim klubovima;

Komentari