Na prvome mjestu stranačka aktivnost. Srednja ili viša stručna sprema za upravna vijeća bolnica i škola, visoka stručna sprema za nadzorne odbore javnih tvrtki. Redovito podmirivanje članarine, adekvatni politički stavovi i 10% za stranku. Ako se pitate o čemu je riječ, to su kriteriji prema kojima se postaje članom nadzornih odbora i upravnih vijeća.

Naime, anonimni pošiljatelj baš ovih dana odlučio nas je na adresu redakcije "počastiti" zapisnicima Gradskog odbora SDP-a u razdoblju između 2011. i 2016. godine, koji bi, kao što ćete vidjeti u nastavku, uz sitnu redakturu vrlo lako mogli biti objavljeni kao Priručnik iz kadroviranja za početnike, možda čak i kao literarni predložak za špijunski triler. Raspravlja se i o Aquatehnici, o kojoj će (gle slučajnosti) biti ponovno riječi na današnjoj sjednici Gradskog vijeća. Priča počinje mjeseca ožujka 2011. godine, dakle još kad rano pada noć. Mjesto radnje je Trakošćanska 24, a ovo su najzanimljivijih dijelovi rasprava:


6.03.2011., 19 sati

Kadrovska križaljka

Vjeran Radelić svoje je obrazlaganje započeo pozivajući se na čl.10 Poslovnika o radu Predsjedništva... Nadalje je prisutnima na sjednici predočio kadrovsku križaljku za imenovanja u nadzorne odbore i upravna vijeća koju su sastavili Srećko Kolenko i Neven Bosilj. Dakle, ovo nije stilizirana rečenica kojom nastavljamo prvi odlomak ove naše "priče", nego citat orginalnog Zapisnika.

Slijedi zaplet: Također je prozvao Srećka Kolenka da odlazi u Grad razgovarati o različitim funkcijama koje bi obavljao, a o tome razgovara i s članovima HNS-a, a isto čini i Neven Bosilj. Zatim spy dio: ...ima informaciju da članovi Predsjedništva Bruno Ister i Srećko Kolenko nagovaraju članove Nadzornog odbora da se smijeni Dražen Vincek s funkcije predsjednika NO pa ga zanima koji je cilj toga i zašto se to radi. Predsjedništvo održava svoje kuloarske sastanke, a zanima ga i koja je svrha Srećkovim telefonskih poziva u Zagreb.

Bruno Ister ima zamjerku i o imenovanjima koja je donio Gradski odbor jer Predsjedništvo o njima nije raspravljalo i na listi ima svega i svačega. Smatra da su se trebali imenovati kompetentni i lojalni ljudi jer te stvari podrazumijevaju kompetenciju, a ne aktivisti koji su dakako zadužili Stranku, ali mi ovdje nismo zbog aktivizma, zaključuje.


12.03.2012., 19 sati

"Nije lako maknuti postojeći kadar"

Nakon ovog sastanka SDP će konačno usluglasiti kriterije za imenovanja u nadzorne odbore i upravna vijeća, no trebalo je "preživjeti". Od Vjerana Radelića su se, naime, ponovno tražila pojašnjanja, a on je: ...što se tiče kadroviranja (...) objasnio da nije samo tako jednostavno maknuti postojeći kadar jer i oni imaju ugovor o radu. (...) Stoga se čekaju pogodni trenuci i načini da se postepeno napravi smjena postojećeg rukovodećeg kadra te obavijestio prisutne da je u tijeku natječaj raspisan za nekoliko čelnih pozicija u gradu o čemu su obaviješteni svi predsjednici organizacija i ogranaka u stranci. Također je naglasio da je u tijeku dogovaranje s koalicijskim partnerom oko načina podjele gradske uprave, o čemu će se raspravljati u stranci i donijeti zajednički stav.

"Nisu kompetentni, ali..."

Nezadovoljstvo je i,ipak, još uvijek bilo prisutno: ...Hajdorović Jurica napominje kako je po njegovom mišljenju napravljena pogreška jer je dio ljudi postavljen u Nadzorne odbore nekompetentan za rad tih tvrtki i pita se kako će oni moći pravilno vršiti svoju dužnost... No, premda su nekompetentni: ...napominje da bi sada mijenjanjem tih ljudi moglo doći do štete za samu stranku te traži da se tim ljudima pomogne preko Savjeta kako bi mogli adekvatno obnašati dužnost. Neven Bosilj izrazio je sličan stav, odnosno da je: ...Gradski odbor izglasao podosta nekompetentnih ljudi... te traži od Gradskog odbora da se odrede jasni kriteriji prema kojima će se provoditi kadrovska politika i odabir kandidata... 


21.11.2013., 19 sati

Bilo je 50-ak kandidata

Osam mjesci kasnije, došao je i taj dan: GO SDP Varaždin jednoglasno je prihvatio prijedlog Predsjedništva o kriterijima za imenovanja u upravna vijeća i nadzorne odbore. Kompetencija se, valja primjetiti, ne spominje ni riječju, a predsjednik je tada: ...izvjestio da su predsjednici mjesnih ogranaka poslali prijedloge 50-ak kandidata i njihove kratke biografije. Nakon rasprave na sjednici Predsjedništva je utvrđen prijedlog kandidata za nadzorne odbore i upravna vijeća... 

Neki su bili mišljenja da je i: ...Forum mladih s obzirom na određene aktivnosti zaslužio da se u upravna vijeća i nadzorne odbore imenuje više njihovih članova. I premda SDP i HNS formalnu postizbornu koaliciju nikada nisu potpisali: ...da bi se osigurala većina u Gradskom vijeću, pozicija je raspodjelila mjesta u upravnim vijećima i nadzornim odborima.


20.12.2013., 17 sati

Pitanje službenih automobila

Josip Hehet rekao je da je osnovano Povjerenstvo za umirovljenike i osobe treće životne dobi koje će se između ostalog zalagati da se cenzus za isplatu božićnog dodatka umirovljenicima podigne na 1.900,00 kuna.

Miroslav Marković upitao je da li su u Prijedlogu proračuna predviđena sredstva za kupnju novog službenog automobila Gradonačelniku na što je odgovoreno potvrdno.

Na pitanje Danijele Benkus što je sa službenim automobilom za prvog zamjenika gradonačelnika, Mirela Ivanković odgovorila je da je Grad otkupio automobil koji je u posljednje četiri godine korišten putem leasinga te da ukupni trošak kupnje iznosi 56.000,00 kuna.

U nadzorni odbor gradske tvrtke  Čistoća d.d. predložena je Valentina Njegovec, a u nadzorni odbor i Aquatehnike  d.d. Saša Vrček.  Predsjednik je prijedlog dao na raspravu.

Ruža Jelovac smatra da bi se trebao poštivati socijalni kriterij u imenovanjima te predložila da se u nadzorni odbor imenuje Miroslav Marković koji je nezaposlen.


31.01.2014., 19 sati

Prihodi 

Predsjednik Vjeran Radelić podnio je financijski izvještaj za proslavu obilježavanja 1. svibnja na Dravi za 2013. Ukupni prihodi: 53.270,00 kuna. Ukupni rashodi: 36.500 kuna. Prihod: 16.770,00 kuna.


28.02.2014., 16:44 sati

Problemi s Aquatehnikom

U posjedu smo i e-mail koji je Neven Bosilj uputio na 30-ak adresa, a u kojem između ostaloga kaže: ...ne mogu se oteti dojmu da su najvažnije stvari o kojima raspravlja i odlučuje gradski odbor karneval u Biškupcu, proslava 8. marta i piknik na Dravi. ...tu se nalazi jedna točka dnevnog reda s pobrojanim aktivnostima koje više sliče dobrovoljnom vatrogasnom društvu nego političkoj stranci koja je na vlasti i ima odgovornost za upravljanje gradom.

Pita se dalje Bosilj: ...kako je gradska tvrtka koja je prije četiri godine izdvojena iz Varkoma (Aquatehnika, nap.), nakon razdoblja stabilnog rasta uspjela doći do ruba. Tvrtka je koalicijskim sporazumom "pripala" SDP-u i u kojoj je osim direktora iz SDP-a prošle godine zaposleno 10-ak osoba ovih je dana došla do ruba likvidnosti te je primorana dijeliti otkaze. Budući da je SDP preuzeo odgovornost za tu tvrtku vjerujem da se ova situacija mora raspraviti na Gradskom odboru.

I opet problemi kadrovske naravi: ...da li će i nakon ponovljenog natječaja za ravnatelja/icu 4. osnovne škole kada je poništen prvi natječaj na kojem je reizabrana stara "Hrastova " ravnateljica SDP ponovo dozvoliti njezin reizbor usprkos što za to mjesto konkurira i naša sposobna i istaknuta članica?


17.03.2014., 20.00 sati

Gradski odbor raspravlja o JPP-u, isplativosti modela i transparentnosti koalicijskog partnera, a: ...Vjeran Radelić upitao je predsjednika Županijske organizacije Marija Habeka ima li Gradska organizacija podršku Županijske organizacije.


1.09.2016., 19.30 sati

Sada je već predsjednik Alen Kišić, ali problemi slični jer: ...obavještava članove gradskog odbora kako je na snazi odluka gradskog odbora iz prošlog saziva tijela gradske organizacije prema kojoj se 10%  naknade od članstva u upravnim vijećima i nadzornim odborima uplaćuju direktno kod stručnog suradnika Marija Cerovca ili putem trajnog naloga na račun stranke. Predsjednik navodi kako neki od članova ne plaćaju naknadu po osnovi duga donacije te smatra da to nije u redu. Miroslav Marković ...napominje da nema nikakvih sankcija ako netko ne plaća. Marković predlaže da ako netko ne plaća donaciju šest mjeseci da se ga makne iz upravnog vijeća ili nadzornog odbora te smatra da bi to bilo sukladno Statutu stranke prema kojem se član briše iz članstva ako ne plaća članarinu 6 mjeseci.

 

Komentari

14.09.2018. 08:42h Zadnja izmjena: 14.09.2018. 19:06