znanje za sve

Kišić na predstavljanju programa obrazovanja: "Zalažemo se za besplatno učenje stranih jezika u vrtićima."

Objavljeno: 03.05.2017. 11:08

Zadnja izmjena: 03.05.2017. 11:10

Foto: Jelena Pintar

Danas je u prostorijama SDP-a u Varaždinu nastavljeno predstavljanje programa pod nazivom "Razvojni impuls grada Varaždina". Ovog puta tema je bila obrazovanje na kojem su se predstavile Vesna Dušak i Nina Begičević Ređep kao stručnjaci na tom području.

Jedan od ciljeva ovog djela programa, kažu iz SDP-a, jest da naša djeca ostanu nakon završetka u gradu Varaždinu, a nakon završenog studija da pronađu posao. Rješenje tako vide u EU fondovima za koje navode da je jedini način kako bi se osigurali potrebni preduvjeti koji su važni za obrazovanje koje se treba kasnije uskladiti s potrebama tržišta rada.

Evo nekih od točaka prijedloga SDP-a: 

  • Privlačenje studenta iz ostalih dijelova Hrvatske, ali i izvan nje boljom kvalitetom studiranja
  • Podizanje studijskog standarda i većim stipendijama za učenike i studente 
  • Povezivane obrazovanja, znanosti i gospodarstva
  • Otvaranje novih studijskih programa za potrebe deficitarnih radnih mjesta
  • Novi, veći prostorni kapaciteti i oprema - izgradnja nove zgrade FOI-a i izgradnja novih prostora Sveučilišta Sjever
  • Škole i vrtići - potrebna je obnova, oprema jer djeca uče informatiku na računalima starim gotovo 15 godina
  • Besplatno učenje stranih jezika u vrtićima
  • Suradnja s Gradskom tržnicom i lokalnim OPG-ovima na projektu zdrave prehrane po školama
  • Organizacija izvannastavnih aktivnostima na Dravi i Aquacity 

- "Cilj ovog djela programa je privlačenje 30 milijuna eura iz EU fondova za osiguranje infrastrukture." - rekla je Nina Begičević Ređep.

SDP-ovo smatra kako je potrebno ustrojiti Fond za predfinanciranje i sufinanciranje koji će raditi na tome da pripomogne financirati projekte za koje je novac potreban već u samom startu i na taj način pomoći u bržem povlačenju sredstava i povećanju broja prijava EU projekata. Ulaganje u mlade istraživače koji imaju rezultate, inovacije i patente, startupove, razmjena učenika i studenata, samo su neke od akcija koje planiraju. Nije se zaboravio spomenuti ni Tehnološki park 2 za koji je rečeno kako je potrebna revizija tog programa i projekta koji bi se u konačnici trebao temeljiti na analizi potreba na tržištu.

Komentari