Načelnik Općine Maruševec Damir Šprem komentirao je insinuacije Josipa Špoljara, predsjednika općinskog vijeća, koje su se ovih dana našle u medijskom prostoru i općenito u javnosti, a vezane su uz njegovog zamjenika Marija Klapšu koji je odnedavno u Općini na dužnosti kao profesionalac.

Šprem, naime, ističe kako njegov zamjenik, budući da je izabran na izborima, svoju dužnost može obnašati ili volonterski ili profesionalno, a jedno i drugo u skladu je sa zakonom. Zakonu je oprečno ono što je njemu, kako Šprem tvrdi -  "predlagao predsjednik općinskog vijeća".

- Josip Špoljar bi morao bi znati da on kao predsjednik predstavničkog tijela ne smije načelniku predlagati imenom i prezimenom osobu koju bi trebalo zaposliti, a pogotovo ako se ta osoba nalazi na njegovoj nezavisnoj listi za Općinsko vijeće na zadnjim lokalnim izborima - kaže Šprem, dodajući da kao "načelnik jedne od najtransparentnijih Općina neće tolerirati takve istupe".

"Nije tražio objašnjenja"

Nadalje, na naše pitanje da nam konkretnije pojasni situaciju s profesionalizacijom uloge njegovog zamjenika u Maruševcu - Šprem ne vidi razloga zašto je o tome trebao razgovarati sa Špoljarom.

- On je i prije upućivanja materijala vijećnicima dobio prijedlog Dnevnog reda sjednice koji je odobrio pa je onda za svaku točku koja je bila na Dnevnom redu prije slanja vijećnicima mogao tražiti objašnjenje, što nije učinio.

Štoviše, kako se može iščitati iz njegovog odgovora - Šprem je mišljenja da bi Špoljar trebao - odstupiti?!

- Smatram da je svojim nepromišljenim istupom doveo u pitanje svoj položaj predsjednika Vijeća, te očekujem da će u narednom vremenu donijeti odluku o svom statusu sukladno moralnim vrijednostima koje očito želi isticat i promicati u javnom prostoru - poručio je u svom odgovoru Šprem.

Ključne riječi: damir šprem, josip špoljar,

Komentari

19.07.2019. 09:49h Zadnja izmjena: 19.07.2019. 10:13