Objavljeno

Koliko će se iz gradskog proračuna izdvojiti za financiranje stranaka

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću osigurana su u Proračunu Grada Varaždina za 2022.godinu u iznosu od 340 tisuća kuna.

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 08.12.2021. 08:40

Zadnja izmjena: 08.12.2021. 09:03

Na sjednici Gradskog vijeća koja će se održati u petak naći će se Prijedlog o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u Gradskom vijeću.

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću osigurana su u Proračunu Grada Varaždina za 2022.godinu u iznosu od 340 tisuća kuna.

Budući je utvrđeno da se sredstva raspoređuju na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog člana, za svakog člana Gradskog vijeća utvrđen je jednaki iznos sredstava u visini od 15.596,33 kuna mjesečno, dok je naknada za svakog izabranog člana Gradskog vijeća prema pravu na naknadu iz članka 9. Zakona (pravo u visini 10% za podzastupljeni spol) utvrđena u iznosu od 1.559,63 kuna mjesečno.

Najviše će iz gradskog proračuna dobiti Nezavisna lista Ivana Čehoka koja u vijeću ima najviše vijećnika, točnije, šest. Njima će pripasti 95.137,61 kn, a slijedi SDP koji dobiva 82.660,55 kn. Iza njega našla se Nezavisna lista Dubravke Novak kojoj će se isplatiti 63.944,96 kn. HDZ će se iz gradskog proračuna financirati s 48.348,62 kn, a Reformistima će pripasti 34.311,93 kn. Davoru Patafti isplatit će se 15.596,33. 

Komentari