konstituirajuća sjednica

Konstituiran Interesni odbor za znanost i obrazovanje 3. izborne jedinice

Objavljeno: 06.05.2022. 09:04

Na prijedlog Županijske organizacije HNS-a jučer je u Varaždinu konstituiran Interesni odbor za znanost i obrazovanje za područje 3. izborne jedince, a za predsjednika Odbora izabran je Igor Klopotan koji je tu dužnost obnašao i u prošlom mandatu.

Konstituirajućoj sjednici nazočili su i predsjednik Županijske organizacije HNS-a Varaždinske županije Krunoslav Lukačić, predsjednik Gradske organizacije Krapina Nenad Sikirica, Ana Kutnjak s varaždinskog FOI-ja te ravnatelji škola Nikola Žganec, Josip Šipek, Branko Sušec i Damir Kovačić.

Kako su naveli, Odbor je jednoglasno dao potporu prijedlogu novog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, koji ulazi u javnu raspravu, te će pripremiti svog saborskog zastupnika za raspravu o prijedlogu Zakona. Odbor je također ocijenio pohvalnim uređenje prijedloga Zakona koje mandate rektora i dekana regulira na način da se ograničava višekratno ponavljanje mandata, pa tako rektor može biti biran samo jednom na šestogodišnji mandat, a dekan dva puta na trogodišnje mandate.

Smatraju i da je pozitivna promjena prijedloga Zakona kojim se uvodi nadzorno tijelo u formi Sveučilišnog vijeća, članovi kojeg ne mogu biti zaposlenici Ministarstva, niti zaposlenici ili vanjski suradnici sveučilišta. U pogledu financiranja visokih učilišta iz programskih ugovora nadležno ministarstvo ostvarivat će veću kontrolu financijskog poslovanja ustanova visokog obrazovanja.

- Bitno je istaknuti da odredbe članka 74. prijedloga Zakona, na zadovoljstvo mnogobrojnih studenata, reguliraju stručne nazive koje studenti stječu završetkom studija, čime završetkom diplomskog studija na veleučilištu student postaje magistar struke, što je dugi niz godina bio kamen spoticanja između sveučilišta i veleučilišta. Nadalje, zakonsko uređenje prijedloga Zakona kojim se studentski predstavnici isključuju iz odlučivanja pri izboru rektora i dekana imat će pozitivan utjecaj na transparentnost rada budućih rektora, dekana i studentskih predstavnika. Zaključno, uređenje prema kojem će ubuduće Rektorski zbor činiti svi rektori svih sveučilišta u Hrvatskoj, a ne mala grupa odabranih, pozitivan je i pohvalan iskorak koji će doprijeti napretku i razvoju viskog obrazovanja i znanosti - naveli su.

Komentari