Na sjednici Hrvatskog sabora zastupnici su raspravljali o konačnom prijedlogu Zakona o slatkovodnom ribarstvu prema kojem bi nadležnost upravljanja poslovima gospodarskog ribolova preuzele županije.

Novim Zakonom uvažene su mnoge primjedbe odbora za poljoprivredu, ali i raznih udruga. Tako je novim zakonom bolje objašnjena definicija poplavljenog i inundacijskog područja te regulacije dopuštenosti, ograničenja ili zabrane ribolova. Zakon predviđa i jednostavniju prodaju dozvole preko elektroničke aplikacije, koja će se formirati vrlo brzo nakon njegova stupanja na snagu. Prema riječima saborskog zastupnika Josipa Križanića cilj ovog Zakona je i administrativno rasterećenje ribolovaca, te se također osigurava bolja informiranost potrošača i prepoznatljivost hrvatske slatkovodne ribe. 

Ujedno je i pojednostavljen postupak proširivanja ribolovnog prava unutar ribolovne zone za koju je ovlaštenik prije već dobio ribolovno pravo koje obuhvaća ribolovne vode unutar administrativnih granica gradova, općina i županija. Prijedlogom o isteku ugovora o dodjeli ribolovnog prava, Križanić je rekao: "U situaciji kad ovlaštenik ribolovnog prava, nakon isteka ugovora na ponovnom javnom natječaju dobije robolovno pravo za istu ribolovnu zonu za koju je već izradio plan upravljanja, nema potrebe obvezivati ga da ponovno naručuje izradu cijelog plana."

U raspravi je sudjelovao i saborski zastupnik Anđelko Stričak koji je govorio i o potrošnji ribe na području Varaždinske županije. - Ukupno se godišnje na području Varaždinske županije konzumira svega 350-400 tona ribe, a proizvede se samo 25 do 30 tona. Ako uzmemo u obzir da je područje Varaždinske županije bogato vodama, njome protiču četiri rijeke te niz potoka, vidljivo je kolike su mogućnosti daljnjeg razvoja i rasta slatkovodnog ribarstva. - rekao je Stričak.

 

 

 

Komentari

06.06.2019. 14:25h Zadnja izmjena: 06.06.2019. 14:29