priopćenje za medije

Križanić: Po tumačenju Reformista, župan Čačić je čak četiri puta bio u prekršaju protiv države

Objavljeno: 03.10.2022. 12:35

Zadnja izmjena: 03.10.2022. 12:35

Objava Varaždinske županije:

"NS Reformisti su u priopćenju pod naslovom "Župan Stričak ponovno u prekršaju - ovog puta prema državi" iznijeli neistinite i zlonamjerne informacije i tvrdnje, na koje sam prisiljen reagirati. 

Naime, prema odredbi Zakona o proračunu, koji je stupio na snagu 1. siječnja ove godine, župan je obvezan do 30. rujna dostaviti Polugodišnji izvještaj predsjedniku Županijske skupštine, što je on i učinio 29. rujna ove godine. Sukladno odredbi članka 60. Poslovnika o radu Županijske skupštine, prijedlog akta dužan sam uvrstiti na dnevni red Skupštine najkasnije u roku od 60 dana.

Također, prema članku 27. stavak 1. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije, predsjednik Skupštine je taj koji saziva i predlaže dnevni red sjednica. Znači ne župan, već predsjednik u dogovoru s Predsjedništvom skupštine.

Stoga me zaista čudi ovo vaše priopćenje. Jedno je ne znati, a iz vašeg priopćenja je vidljivo da ne samo da ne znate, nego i da neistinito i zlonamjerno informirate javnost.

To što optužujete aktualnog župana Stričaka još i mogu razumjeti, ali kada bi se držali vašeg tumačenja, optužili ste i bivšeg župana Čačića da je čak četiri puta bio u "prekršaju prema državi". To je doista teško razumjeti."

Komentari