udruga općina donijela odluku

Marijan Horvat imenovan je zamjenikom predstavnice u Savjetu inicijative Partnerstva za otvorenu vlast

Objavljeno: 06.03.2017. 08:38

Zadnja izmjena: 06.03.2017. 08:38

Foto: Općina Martijanec

Načelnik Općine Martijanec, Marijan Horvat imenovan je zamjenikom predstavnice, Snježane Bužinec, u Savjetu inicijative Partnerstva za otvorenu vlast.

Odluku o imenovanju je donijela Udruga općina u Republici Hrvatskoj i proslijedila ga hrvatskoj Vladi.

Partnerstvo za otvorenu vlast  je multilateralna inicijativa čiji je cilj osigurati konkretan napredak na području transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, uključivanja i osnaživanja građana i civilnoga društva, borbe protiv korupcije te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvalitete usluga koje javna uprava pruža građanima.

Zadaće savjeta su priprema Prijedloga akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj uključujući i provedbu postupka savjetovanja o Prijedlogu akcijskog plana te praćenje provedbe Akcijskog plana i predlaganje Vladi Republike Hrvatske izmjena i dopuna Akcijskog plana.

 

 

Komentari