Nakon provedene javne rasprave koja je trajala od 19. veljače do 21. ožujka ove godine i procjena učinaka, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je Prijedlog Zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku.

Prema navedenom Prijedlogu Zakona, osnivačka prava nad Sveučilištem Sjever preuzela bi država te bi navedeno sveučilište postalo javno. U preporuci Ministarstva također se navodi kako je postupak prijenosa osnivačkih prava potrebno provesti po hitnom postupku.

Od 175 pristiglih očitovanja tijekom javne rasprave, 169 očitovanja odnosilo se na podršku prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku. Od pristiglih, šest očitovanja bilo je protiv toga, ali te primjedbe nisu prihvaćene iz dva razloga. Kako stoji u Preporuci Ministarstva, u Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je Hrvatski sabor usvojio u 2014. godini kao cilj definirano je da RH treba do 2020. doseći udio od 35% osoba u dobi od 30-34 godine sa završenim nekim oblikom tercijarnog obrazovanja. Drugi razlog odnosio se na primjedbu da se postojeća javna sveučilišta u sjeverozapadnom dijelu ne mogu preoblikovati zakonom, već da je to u domeni autonomije sveučilišta. MZOS se očitovao da se predložena opcija odnosi na prijenos osnivačkih prava s privatnog sveučilišta na RH.

Kako je navelo Ministarstvo, donošenjem ovog propisa postiže se optimalan razvoj visokog obrazovanja u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske uz preoblikovanje i razvoj postojećih visokih učilišta u najkraćem roku.

- S obzirom da analiza postojećih visokih učilišta i njihovih studijskih programa u sjeverozapadnom dijelu RH pokazuje da se tom području studijske program izvodi pet visokih učilišta, od čega tri sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, Međimursko veleučilište i Sveučilište Sjever, a preoblikovanje javnih sveučilišta u domeni je sveučilišne autonomije, ovo normativno rješenje preoblikovanja postojeće  dvije institucije je optimalno - stoji u Iskazu o procjeni učinka prijenosa osnivačkih prava.

Nakon što su razmotrena sva prispjela mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa, kao i mišljenja i stavovi dionika dobivena korištenjem aktivnih i pasivnih metoda, Ministarstvo je donijelo odluku da se izradi propis o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku.

Kao početnu vrijednost indikatora za praćenje provedbe ovog normativnog rješenja Ministarstvo predlaže postaviti ishod reakreditacije koju trenutno provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje, a za evaluaciju provedbe nakon određenog vremena predlažu ponovnu reakreditaciju čiji bi ishod bio pokazatelj opravdanosti navedenog rješenja.

U konačnom tekstu Prijedloga Zakona o prijnosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku navedeni su osnovni razlozi ustrojavanja i ciljevi djelovanja Sveučilišta Sjever. To su dugoročno povećanje broja visokoobrazovanih stanovnika u sjeverozapadnoj Hrvatskoj; omogućavanje pristupa visokom obrazovanju većem broju stanovnika sjeverozapadne Hrvatske; pokretanje visokokvalitetnog znanstvenog istraživanja, umjetničkog rada i inovativnosti; jačanje doprinosa Sveučilišta regiji kroz potporu industriji i gospodarstvu, te društvenom i kulturnom životu u cjelini; razvoj međunarodne suradnje Sveučilišta.

Ministarstvo navodi da su za provedbu ovog Zakona osigurana dodatna sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske na aktivnosti A621148 Veleučilišta i visoke škole u iznosu od 5.003.378,67 kn u 2015. godini, u iznosu 10.502.083 kn u projekciji za 2016., te u iznosu 10.256.711 kn u projekciji za 2017. godinu.

Komentari

13.04.2015. 12:20h Zadnja izmjena: 13.01.2016. 07:18

Foto: Siniša Sović