Mišljenje Povjerenstva: Mario Habek nije u sukobu interesa

Objavljeno: 22.12.2014. 18:18

Zadnja izmjena: 13.01.2016. 07:19

Foto: Arhiva eVaraždin.hr/A. Švoger

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa donijelo je odluku da neće pokretati postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv dužnosnika Marija Habeka, zastupnika u Hrvatskom saboru, s obzirom na to da iz prikupljenih podataka i dokumentacije Povjerenstvo nije steklo saznanja o mogućem sukobu interesa imenovanog dužnosnika.

Prijava protiv Marija Habeka bila je anonimna i odnosila se na njegove funkcije dužnosnika, odnosno saborskog zastupnika, funkcije člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste, asfaltiranja ulice u kojoj Habek živi te putovanja u Brazil. Također, u prijavi se spominje i njegova sestra, Martina Vusić koja je članica Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije.

U navedenoj prijavi u bitnome se navodi da dužnosnik Mario Habek istovremeno uz obnašanje dužnosti zastupnika u Hrvatskom saboru obavlja funkciju člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Varaždinske županije te da je za vrijeme njegovog mandata kao člana Upravnog vijeća ŽUC-a, izvršeno asfaltiranje putova u mjestu Lančić, iz kojeg je imenovani dužnosnik. U prijavi se nadalje navodi da je dužnosnik u proljeće 2014.g. boravio u Brazilu zajedno s drugim dužnosnicima te postoje indicije da su putovanje financirali upravo kooperanti ŽUC-a. Podnosnitelj prijave nadalje navodi da je Martina Vusić, sestra dužnosnika Maria Habeka, članica Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, čiji osnivač je Varaždinska županija – stoji u obrazloženju odluke Povjerenstva.

Povjerenstvo dalje navodi da može pokrenuti postupak iz svoje nadležnosti na temelju svoje odluke, povodom vjerodostojne, osnovane i neanonimne prijave ili u slučajevima kada raspolaže saznanjima o mogućem sukobu interesa dužnosnika.

Povjerenstvo je povodom navoda iz podnesene anonimne prijave radi stjecanja eventualnih vlastitih saznanja o mogućem sukobu interesa dužnosnika pristupilo provjeri te je od nadležnih tijela zatražilo potrebne podatke, obavijesti i dokumentaciju. Uvidom u podatke sudskog registra Trgovačkog suda u Varaždinu utvrđeno je da je Županijska uprava za ceste Varaždinske županije, pravnog oblika ustanova. Kao osnivač predmetne ustanove upisana je Varaždinska županija, a ŽUC je proglašen pravnom osobom od posebnog interesa za Varaždinsku županiju. Slijedom navedenog, nema zapreke da dužnosnik istovremeno uz obnašanje dužnosti zastupnika u Hrvatskom saboru obavlja funkciju člana Upravnog vijeća ŽUC-a – obrazlaže Povjerenstvo te dodaje kako je iz dokumentacije vidljivo da su u razdoblju od 2009. do 2013. godine, za vrijeme mandata Marija Habeka kao člana Upravnog vijeća ŽUC-a, ceste na području Varaždinske županije ravnomjerno asfaltirane.

Također, Povjerenstvo je utvrdilo da Habek nije mogao utjecati na izbor članova Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu, a što se tiče putovanja u Brazil, smatraju da ne mogu ispitati radi li se o nedozvoljenom daru.

U odnosu na dio navoda iz prijave koji se odnose na financiranje dužnosnikovog boravka u Brazilu od strane kooperanata ŽUC-a, Povjerenstvo ističe da se u prijavi ne precizira, niti je dostavljena dodatna dokumentacija na temelju koje bi Povjerenstvo moglo steći saznanja o kojim poslovnim subjektima je riječ, stoga Povjerenstvo ne može ispitati osnovanost takvih navoda u svrhu utvrđivanja radi li se o nedozvoljenom daru. Povjerenstvo ističe da će ukoliko zaprimi novu prijavu čiji sadržaj če biti ocijenjen osnovanim i vjerodostojnim ili ukoliko na drugi način stekne vlastita saznanja o mogućem sukobu interesa dužnosnika Maria Habeka, ponovno razmatrati donošenje nove odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka protiv prijavljenog dužnosnika. Slijedom svega navedenoga, Povjerenstvo nije utvrdilo da je postupanjem dužnosnika Maria Habeka došlo do povrede odredbi ZSSI-a – smatra Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.

Komentari