Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je Odluku o upućivanju Nacrta okolišne dozvole za mehaničko-biološku obradu otpada Varaždin, operatera  C.I.O.S. MBO d.o.o., Cehovska ulica 44/m, Varaždin, na javni uvid.

Javni uvid u dokument provest će se objavljivanjem Nacrta okolišne dozvole na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode  u trajanju od 15 dana i to od  9. ožujka 2015. do 23. ožujka ove godine.

Javnost i zainteresirana javnost ima pravo dostaviti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe tijelu koje provodi javni uvid - Varaždinskoj županiji, Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša, Franjevački trg 7, Varaždin ili tijelu koje provodi postupak izdavanja okolišne dozvole - Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, Zagreb.

Primjedbe se zaprimaju najkasnije 8 dana od završetka javne objave na internetskim stranicama odnosno do 30. ožujka 2015. godine.

Ova informacija objavljena je i na internetskim stranicama i oglasnim pločama Varaždinske županije i Grada Varaždina.

Komentari

06.03.2015. 12:51h Zadnja izmjena: 13.01.2016. 07:19

Foto: Zoran Stanko