Za ukupno 939 pakiranja lijekova snižene su cijene nakon završenog redovitog postupka Javnog nadmetanja za utvrđivanje cijena lijekova za osnovnu i dopunsku listu lijekova kojim se usklađuju cijene lijekova već uvrštenih u važeće liste lijekova HZZO-a.

Snižene su cijene za 754 pakiranja lijekova s osnovne liste lijekova te za 185 pakiranja za lijekove iz dopunske liste lijekova.

Isto tako, s dopunske liste lijekova 14 pakiranja lijekova prešlo je na osnovnu listu, što znači da osiguranici više za te lijekove neće plaćati doplatu. Nadalje, s osnovne liste lijekova 111 pakiranja lijekova premješteno je na dopunsku listu.

Za ove lijekove u osnovnoj listi lijekova postoje generičke i kliničke paralele lijeka, istog sastava i istog djelovanja, što znači da osiguranici mogu i dalje besplatno dobiti odgovarajući lijek.

Nadmetanje se provodilo sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima i načinu za određivanje cijena lijekova na veliko i o načinu izvješćivanja o cijenama na veliko.

Pravilnikom je strogo propisano da na dopunsku listu lijekova prebacuju lijekovi za koje ponuđač ne uskladi cijenu s ponuđenom na Javnom nadmetanju.

Sve uštede ostvarene ovim Javnim nadmetanjem koristit će se za dodavanje novih lijekova na listu, te povećanje prava pacijenata u smislu širenja indikacija koje pokriva HZZO.

Komentari

09.03.2015. 16:42h Zadnja izmjena: 13.01.2016. 07:19

Foto: Ilustracija