poljuljano povjerenje

Budimo grad danas oštro protiv Zdravke Grđan: "Gradonačelnik mora reagirati!"

Predsjednica Vijeća Zdravka Grđan stopirala je nastojanje Budimo grad da se o HNK raspravlja na Gradskom vijeću, sve dok ne dobije, kako je rekla - relevantnu dokumentaciju. Postavila je i pitanje povjerenja unutar koalicije, a ovo je odgovor koji je danas dobila od Ivana Obadića, za kojeg nema sumnje da situacija u HNK zaslužuje raspravu...
Objavljeno: 09.10.2021. 09:08

Zadnja izmjena: 09.10.2021. 17:07

Nakon što smo jučer saznali pozadinu medijske konferencije najavljene za ponedjeljak, kojoj je prethodilo neslaganje koalicijskih partnera oko toga treba li se o situaciji u HNK raspravljati već na prvoj sljedećoj sjednici Vijeća – priopćenjem za medije danas se o tome očitovao i Ivan Obadić, vijećnik platforme Budimo grad koja na spomenutoj točki i dalje inzistira.

Za Obadića je neosporno da su nezakonitosti u HNK Varaždin utvrđene. Jedino je pitanje, kako piše, radi li se o kaznenom djelu ili ne. Odlučili smo stoga usporediti njegove i stavove predsjednice Vijeća Grđan:

  • Ivan Obadić: “Nezakonitosti su utvrđene” – “Kazališno vijeće“, piše danas vijećnik Obadić,  „Utvrdilo je da u HNK već godinama vlada pravni nered, da se ne poštuje Zakon o kazalištu i  Statut ustanove. Odjel za internu reviziju Grada Varaždina utvrdio je ‘nepridržavanje ili pogrešnu primjenu zakona’ koja dovodi u pitanje ‘zakonitost cjelokupnog poslovanja i ostvarenje poslovnih ciljeva ustanove’, te zbog toga revizija predlaže ‘da se preispita i utvrdi eventualna odgovornost intendantice za opisane postupke te da se u vezi sa time donesu i određene upravljačke odluke’.
  • Zdravka Grđan: “Gradsko vijeće nije ni sudnica ni ulica”  – “Gradsko vijeće nije ni cirkus ni sudnica, a bome ni ulica. Toga je bilo dosta. U slučaju koji spominjete govori se o „utvrđenim nezakonitostima“. Tko je to utvrdio, molim vas? Sud, policija? Istina je, postoje određene indicije na koje je upozorio nalaz revizije i tu je sve stalo. Ne postoji još uvijek nikakva presuda. I sada se želi loptica prebaciti na Gradsko vijeće", izjavila je jučer Zdravka Grđan.
  • Obadić se pita samo jedno: - Vijećnik Budimo grad, nastavljajući priopćenje, postavlja samo jedno pitanje - radi li se o kaznenom djelu? "Odjel za internu reviziju", piše Obadić, Očigledno sumnja da je ovakvim poslovanjem HNK možda počinjeno i kazneno djelo, te stoga revizija predlaže 'da se zatraži pisano očitovanje od Državnog odvjetništva u Varaždinu o pravnom statusu, odnosno pravnoj kvalifikaciji utvrđene nepravilnosti te da se na temelju tako dobivenog mišljenja državnog odvjetništva poduzmu ili ne poduzmu određene pravne radnje.'

Poljuljano povjerenje

  • Zdravka Grđan: "Zar ne vjerujete Nevenu Bosilju?" - Zdravka Grđan u jučerašnjem priopćenju dovela je u pitanje povjerenje unutar koalicije, riječima kako će se o HNK raspravljati "tek kada dobije svu relevantnu dokumentaciju, provjerene činjenice  kao i mišljenje i postupanje gradonačelnika Bosilja, za koji je dala rok od 30 dana. Ili ne vjerujemo vlastitom koalicijskom partneru?", pita se Zdravka Grđan.
  • Vjeruje li Budimo grad Nevenu Bosilju? - Ivan Obadić danas piše: "Gradsko vijeće nije sudnica. Ali Gradsko vijeće i gradonačelnik moraju reagirati u slučaju kada je utvrđen nezakonit rad i neracionalno poslovanje ustanova čiji Grad Varaždin je osnivač, i čije djelovanje se financira novcima građana Varaždina. Ovo je bez ikakve sumnje u nadležnosti Gradskog vijeća. A da li utvrđene nezakonitosti ispunjavaju i obilježja kaznenog djela – o tome će odlučivati nadležne institucije."

Komentari