Održana je 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec na kojoj su općinski vijećnici prihvatili prijedlog Proračuna Općine Gornji Kneginec, te niz drugih akata, za 2019.godinu.

Uz prijedlog općinskog Proračunu za iduću godinu, Općinsko vijeće prihvatilo je i Plan razvojnih programa za razdoblje do 2021. godine, Program javnih potreba za 2019. godinu, Program gradnje komunalnih vodnih građevina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture te građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2019. godini, kao i Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za iduću godinu.

Prijedlog općinskog proračuna i pratećih akata vijećnicima je obrazložio općinski načelnik Goran Kaniški koji je istaknuo da je i ove godine Općina Gornji Kneginec poslovala pozitivno i da će na kraju godine ponovno zabilježiti značajan višak prihoda.

Načelnik je prijedlog proračuna za narednu godinu prezentirao kao razvojni proračun, kao proračun koji omogućuje nastavak započetih projekata, koji osigurava provođenje predškolskog odgoja na najvišoj razini, potiče razvoj školstva, vodi brigu o socijalno ugroženim članovima lokalne zajednice te udrugama građana omogućuje nesmetan rad. I iduće godine svim umirovljenicima biti će isplaćene „uskrsnice“, Općina će sufinancirati produženi boravak u školi, te niz drugih programa kojima se želi podići razina kvalitete života na području općine.

Ukupni primici i rashodi općinskog proračuna za iduću godinu planirani su u izosu od 27,5 milijuna kuna, od čega su prihodi poslovanja planirani u iznosu od 21 milijun kuna, a 6,5 milijuna kuna su planirani prihodi od prodaje imovine u Poduzeničkoj zoni.
Što se tiče rashoda, iduće godine planirani su rashodi poslovanja u iznosu od 14 milijuna kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 12,5 milijuna kuna.

Donesene su i odluke kojima se općinskom komunalnom društvu KNEKOM iduće godine također povjeravaju poslovi održavanja površina zatvorenog odlagališta otpada, poslovi održavanja javnih površina, čistoće javnih površina i odvodnje atmosferskih voda, te komunalni poslovi čišćenja snijega s nogostupa. Također, donesena je i Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Gornji Kneginec, te je na kraju sjednice donesen i Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća odgojno-obrazovnog rada dječjeg vrtića Bubamara za pedagošku godinu 2017./2018., a kojeg je nazočnima prezentirala ravnateljica Martina Hrnčić.

Komentari

26.11.2018. 20:26h Zadnja izmjena: 01.12.2018. 10:11