javni poziv

Pozivaju se zainteresirani da se prijave za kandidaturu za članove Savjeta mladih Grada Novog Marofa

Objavljeno: 16.10.2018. 18:21

Zadnja izmjena: 16.10.2018. 18:25

Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Novog Marofa objavila je 16. listopada JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH GRADA NOVOG MAROFA I NJIHOVE ZAMJENIKE.

Savjet mladih Grada Novog Marofa kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Novog Marofa osniva se u cilju sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu Novom Marofu.

Pozivaju se zainteresirani  da detaljnije informacije o ovom Pozivu, kao i potrebne obrasce, pročitaju i preuzmu na službenim stranicama Grada na linku.

Komentari