sjednica vijeća

Izglasan rebalans: 15 milijuna za sortirnicu, božićnice umirovljenicima i djeci

Objavljeno: 20.10.2021. 19:02

Zadnja izmjena: 21.10.2021. 09:03

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća, većinom glasova prihvaćen je prijedlog izmjena i dopuna proračunskih dokumenata Grada Varaždina.

U proračun je rebalansom uvršteno 15 milijuna kuna za izgradnju sortirnice, milijun kuna za dječje božićnice te su povećana sredstva za božićnice za umirovljenike i za Poduzetnički fond Grada Varaždina.

Većinom glasova prihvaćen je i Prijedlog odluke o sastavu urbanog područja Varaždin. Jedan od ključnih preduvjeta za financiranje aktivnosti kroz projekt ITU mehanizam je definiranje i uspostavljanje urbanog područja. 

Gradski vijećnici su, kao što smo već izvijestili, većinom glasova prihvatili  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Upravnog ugovora s trgovačkim društvom Varteks d.d. radi obročnog podmirenja postojećih obveza. Prijedlog odluke o prestanku trgovačkog društva Centar kompetencije d.o.o. u kojem je Grad Varaždin jedini član, odnosno imatelj 100% temeljnog kapitala prihvaćen je većinom glasova. Sva imovina trgovačkog društva pripada jedinom članu, Gradu Varaždinu.

Koeficijenti za obračun plaća

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Varaždina prihvaćen je jednoglasno. Predloženom Odlukom mijenjaju se koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Varaždina, s obzirom da je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina promijenjeno ustrojstvo upravnih tijela Grada Varaždina. Pravilnicima o unutarnjem redu, koje donosi gradonačelnik na prijedlog pročelnika upravnih odjela odnosno voditelja Odjela, potrebno je sistematizirati radna mjesta u upravnim tijelima Grada.

Izmjene visine koeficijenata za pojedina radna mjesta vezane su uz usklađivanje i vrednovanje obavljenih zadataka i poslova na tim radnim mjestima. Klasifikacijski rangovi radnih mjesta i koeficijenti za obračun plaće predloženi su sukladno Zakonu o plaćama i Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta, kao i sada važećoj Odluci o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Varaždina.

Komentari