lokalni izbori 2021.

Program SDP-ovog kandidata za načelnika Općine Klenovnik Vedrana Cerovčeca

Objava SDP-ovog kandidata za načelnika Općine Klenovnik Vedrana Cerovčeca

Objavljeno: 07.05.2021. 14:06

Zadnja izmjena: 07.05.2021. 14:08

Foto: Objava SDP-ovog kandidata za načelnika Općine Klenovnik Vedrana Cerovčeca

Objava SDP-ovog kandidata za načelnika Općine Klenovnik Vedrana Cerovčeca

GRADIMO BOLJE MJESTO ! SDP (Sreća. Društvo. Prilike.)

Svi mi zaslužujemo sigurnost, rast i razvoj, bolju budućnost za našu djecu i unuke.

Naši rezultati i iskustvo Vama su jamstvo da ćete glasom za nas odabrati tim koji će znati prepoznati prioritete, odraditi projekte i iskoristiti potencijal našeg mjesta. Mi to znamo i želimo.

I zato nemojte ostati kod kuće, izađite na lokalne izbore i dajte nam Vaš glas jer samo zajedno možemo graditi Općinu Klenovnik kakvu zaslužujemo.

INFRASTRUKTURA

Izgradnja javne kanalizacijske mreže kompletnog područja Općine Klenovnik, izgradnja novih i sanacija postojećih pločnika i nogostupa, asfaltiranje nerazvrstanih cesta, obnova postojećih prometnica radi dotrajalosti ili oštećenja, osigurati svakom mještaninu cestu i vodu do kućnog praga, označavanje parkirnih mjesta na javnim površinama, bolja prometna rješenja radi povećanja sigurnosti učesnika u prometu, postava kamere za nadzor brzine na glavnoj prometnici koja vodi do škole i vrtića, izgradnja autobusnih stajališta, urediti javne zelene površine, postaviti veći broj koševa za otpatke i klupa za odmor. Kontinuirano građenje i održavanje komunalne infrastrukture. Poboljšati uvjete rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Klenovnik. Uređenje centralnog trga i općinske zgrade. Uvođenje širokopojasnog interneta.

SPORT I KULTURA

Uređenje postojećih sportskih igrališta te izgradnja novog dječjeg igrališta . Uređenje teniskog i odbojkaškog terena, dodatne table i koševi za košarku. Urediti nogometno igralište izgradnjom drenažnih kanala i postavom nove ograde oko igrališta. Suradnja sa susjednim općinama u svrhu bogatijeg sportskog i kulturnog sadržaja. Podupirati rad sportskih i kulturnih udruga financiranjem raznih manifestacija, pružanjem stručne i savjetodavne pomoći u prijavljivanju na natječaje za dobivanje donacija, pripremiti dokumentaciju za projekt izgradnje Kulturnog centra u Klenovniku koji će biti centar društvenog života u Klenovniku, mjesto djelovanja udruga i okupljanja građana, urediti Etno kuću u Klenovniku u svrhu prezentacije klenovničkih običaja i baštine, obnoviti stare običaje, zanate i prezentirati navedeno kroz razne manifestacije u suradnji sa udrugama, oživjeti društveni život u Klenovniku organizacijom predstava i koncerata.

ODGOJ, OBRAZOVANJE I SOCIJALNA SKRB

Sagraditi dječja igrališta u svim naseljima Općine Klenovnik. Sufinancirati smještaj djece u dječjem vrtiću, dodatno rasterećenje za drugo i treće dijete, sprovesti u djela ideje teta u vrtiću, sufinancirati prehranu za školsku djecu slabijeg imovinskog statusa, sufinancirati nabavu školskih udžbenika i školskog pribora, povećati broj stipendija za učenike i studente, nagrađivati darovite učenike. Inicirati uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u Osnovnu školu Klenovnik.

Omogućiti jednokratnu godišnju pomoć umirovljenicima s mirovinama manjim od 1.500,00 kn, osigurati pakete pomoći obiteljima slabijeg imovinskog statusa i višečlanim obiteljima. Smanjiti komunalni doprinos do 50% onima koji grade prvu stambenu nekretninu.

PODUZETNIŠTVO I POLJPRIVREDA

Organizirati aktualni sat s načelnikom, saslušati svakog mještanina. Urediti pitanje zapuštene građevine „Zagorjepleta“. Osigurati besplatnu savjetodavnu pomoć svim poduzetnicima, obrtnicima i OPG-ovima o mogućnosti sufinanciranja projekata iz fondova Europske unije. Osloboditi plaćanja

prireza na plaće zaposlenih godinu dana u novoosnovanim poduzećima i obrtima. Osigurati pomoć i potporu poduzetnicima, obrtnicima i OPG-ovima za sudjelovanje i predstavljanje na raznim sajmovima. Privlačiti investitore u Klenovnik.

Dovesti u red zapuštene parcele na području Općine. Poticati sadnju trajnih nasada od 50 i više sadnica (orah, šljiva, lješnjak i sl.) sa sufinanciranjem 50% troškova po sadnici. Poticati širenje stočarske proizvodnje. Osigurati besplatnu savjetodavnu pomoć i informiranje o uzgoju sitne stoke i peradi. Sufinancirati osiguranje usjeva od tuče i suše.

TURIZAM

Pokrenuti sportsko-rekreativni turizam, urediti i označiti biciklističke i pješačke staze, sve u cilju relaksacije i opuštanja, zdravog života i boravka u prirodi. Pokrenuti posebne oblike turizma kao što je vjerski turizam, uređenjem tematskih staza, informativnih ploča do crkvice sv. Wolfganga. Promocija seoskog turizma, OPG-ova, vinskih staza, organizacija Dana otvorenih podruma. Označiti nazive svih zaseoka, postaviti info table i prateću turističku infrastrukturu za promociju Klenovnika kao turističke destinacije.

Samo JAKO!

Komentari