Prema rezultatima Državnog izbornog povjerenstva na 100 posto obrađenih biračkih mjesta, u drugom krugu predsjedničkih izbora bilo je čak 89.415 nevažećih listića, što je u postotku 4,35%. 

Stoga smo odlučili provjeriti kakva je situacija u Varaždinskoj županiji. Prema podacima DIP-a, u našoj županiji glasalo je 84.180 ljudi. Od toga je 3.108 listića bilo nevažećih, što je u postotku 3,69 %. U županijskim gradovima, najveći postotak nevažećih listića ima Novi Marof, i to 4,06 %. Slijede ga Varaždinske Toplice sa 3,99%, Ludbreg s 3,94% te Varaždin sa 3,91%. U Lepoglavi postotak nevažećih listića iznosi 3,25% dok je najmanji postotak nevažećih listića u Ivancu, i to 3,03%.

Što se tiče općina, najveći postotak ima Općina Visoko sa čak 5,42 % nevažećih listića, dok je najmanje njih bilo u Općini Sveti Đurđ - 2,52%.

 

 • BEDNJA  2,57 %
 • BERETINEC 4,27 %
 • BREZNICA 4,67 %
 • BREZNIČKI HUM 4,02 %
 • CESTICA 3,19 %
 • DONJA VOĆA 3,11 %
 • GORNJI KNEGINEC 4,22 %
 • JALŽABET 3,78 %
 • KLENOVNIK 4,72 %
 • LJUBEŠĆICA 2,98 %
 • MALI BUKOVEC 4,49 %
 • MARTIJANEC 2,78 %
 • MARUŠEVEC 3,76 %
 • PETRIJANEC 3,66 %
 • SRAČINEC 2,98 %
 • SVETI ĐURĐ 2,52 %
 • SVETI ILIJA 4,43 %
 • TRNOVEC BARTOLOVEČKI 3,42 %
 • VELIKI BUKOVEC 4,99 %
 • VIDOVEC 3,19 %
 • VINICA 3,09 %
 • VISOKO 5,42 %

Komentari

06.01.2020. 14:40h Zadnja izmjena: 06.01.2020. 14:41