Čelnici dviju županija, koje su po svim indikatorima u vrhu konkurentnosti, župan Varaždinske županije Predrag Štromar i župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina, jučer su u Varaždinu razmijenili korisna saznanja i iskustva u provođenju dokazano uspješnih projekata iz područja u kojima Županije imaju maksimum ovlasti, školstva i zdravstva, ali i onima za koje je rokove realizacije postavila Europska unija, kao što su centri gospodarenja otpadom.

Župan Predrag Štromar tako je istaknuo kako su u tijeku natječaji za izgradnju i dogradnju nekoliko škola vrijedni više od 100 milijuna kuna te za dogradnju zgrade kirurgije i izgradnju objedinjenog hitnog prijema Opće bolnice Varaždin vrijedan 370 milijuna kuna i to po modelu javno-privatnog partnerstva. Ovaj model ocjenjuje iznimno uspješnim ponajviše zbog garancije održavanja objekta tijekom trajanja Ugovora i kvalitetne izgradnje pa je kolegi županu ukazao na benefite, ali i specifičnosti ovog modela.

- Kako bi imali jednu od najmodernijih i najbolje opremljenih bolnica, a građani vrhunsku zdravstvenu uslugu, važno je pronaći partnera koji će ponuditi dobru cijenu za najam. Siguran sam da ćemo mi u tome uspjeti i da će se JPP model pokazati kao dobitna kombinacija za izgradnju bolnica. Nadam da će uskoro doći na red i traženje partnera za „Klinički bolnički centar Rijeka“, a kako je i kod vas riječ o ciklusu iznimno velikog ulaganja, možemo vam pripomoći našim iskustvom u pripremi projekta kao i kasnije kod odnosa s privatnim partnerom – kazao je župan Štromar te podsjetio na brojne projekte već provedene po JPP modelu kojim je u Varaždinskoj županiji obnovljena Županijska palača te su izgrađena ili dograđena 32 školska objekta.

Župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina složio se da je važno izvući pozitivna iskustva od Županija koje su odmakle u provođenju određenih projekata pa je, obzirom na obvezu izgradnje centara za gospodarenje otpadom, iznio pojedinosti oko Centra za gospodarenje otpadom Marišćina.

- To je prvi projekt koji je dobio sredstva Europe, najveći hrvatski projekt financiran pretpristupnim sredstvima. Mi u ovome trenutku u Hrvatskoj imamo u provedbi 52 europska projekta, povukli smo nepovratnih sredstava 32 milijuna eura, od čega je dvije trećine upravo Marišćina. ŽCGO Marišćina je projekt vrijedan 277 milijuna kuna, sa 71% sufinanciran sredstvima EU fondova, i prvi je projekt ovakve vrste u Hrvatskoj, po tehnologiji i po načinu financiranja. Kao i vaš RCGO “Piškornica“ susreo se s mnogo administrativnih izazova, ali na takvim kapitalnim projektima važno je izvježbati korištenje EU fondova. Tu je i najvažniji aspekt, onaj ekološki. Županijski centri za gospodarenje otpadom osigurat će čišći i zdraviji okoliš i spriječiti zagađivanje otpadom - rekao je Komadina, naglasivši da je razmjena iskustva i intenzivna suradnja na sličnim projektima posebno važna u situacijama kad se moraju ispoštovati rokovi što ih je pred Hrvatsku postavila Europska unija.

 

Komentari

04.04.2015. 16:39h Zadnja izmjena: 13.01.2016. 07:19

Foto: Varaždinska županija