narodna stranka - reformisti

Alenka Košiša Čičin-Šain potvrdila suglasnost Fonda za sufinanciranje zbrinjavanja bala u Brezju

Narodna stranka - reformisti

Objavljeno: 06.07.2022. 17:17

Zadnja izmjena: 06.07.2022. 17:19

Narodna stranka - reformisti

Nakon današnjeg uspješnog sastanka v.d. direktorice Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Alenke KošišaČičin-Šain s varaždinskim gradonačelnikom Nevenom Bosiljom konačno je napravljen prvi i najvažniji korak prema rješenju najvećeg ekološkog, ali i financijskog problema Grada Varaždina i Varaždinske županije.

Tako je danas usprkos izuzetnim naporima onih koji su cijeli problem i stvorili, da opstruiraju svaki pokušaj rješavanja problema baliranog otpada koji se već 17 godina nalazi u Brezju, Alenka KošišaČičin-Šain potvrdila kako je Fond spreman pomoći da se nađe adekvatno rješenje koje će trajno dislocirati bale i zbrinuti ih na ekološki prihvatljiv način.

Naime, Grad Varaždin dobio je načelnu suglasnost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za uključivanje Fonda u projekt zbrinjavanja bala sufinanciranjem u iznosu od 40 posto prihvatljivih troškova investicije.

Alenka KošišaČičin-Šain istaknula je kako je nakon godina vrludanja i krivih odluka danas konačno postavljen temelj da ova sanacija krene prema svojoj uspješnoj realizaciji.

Narodna stranka –Reformisti uvijek se u svom radu zalagala za odgovornost i provođenje konkretnih projekata s jasno definiranim vremenskim rokovima i mjerljivim rezultatima, te stoga sasvim sigurno nije slučajno kako se ovaj ključni korak dogodio upravo sada do se na čelu fonda nalazi upravo Reformistica.

Slijedom toga Reformisti i od Grada Varaždina sada očekuju da u najkraćem mogućem roku sa svoje strane učini sve što je potrebno kako bi se ovaj problem konačno počeo rješavati, a u tome će mu i dalje kao i uvijek do sada Reformisti pružiti podršku i pomoć na svim razinama.

Natalija Martinčević

saborska zastupnica i potpredsjednica Narodne stranke - Reformisti

Alenka KošišaČičin-Šain

v.d. direktorica Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

i glavna tajnica Narodne stranke - Reformisti

Komentari