Mjesni odbor Poljana Biškupečka do 15.30 sati ponovno je zabilježio najveću izlaznost na današnjim izborima za Vijeća mjesnih odbora Grada Varaždina.

>>VARAŽDINCI BIRAJU MJESNE ODBORE Evo gdje je zabilježena najveća izlaznost!

U Poljani Biškupečkoj do sada je glasovalo 43,15 posto glasača, a slijede mjesni odbori Gojanec i Zbelava sa 26 odnosno 24,75 izlaznosti. Najmanje se glasovalo najvećem – 4. mjesnom odboru, gdje se do 15.30 sati glasovanju odazvalo svega 4,54 posto birača. Slijedi 3. mjesni odbor s izlaznošću od 6,23 posto, te 2. mjesni odbor u kojemu je glasovalo 7,76 posto birača. Prosječna izlaznost je 15,92 posto, pri čemu odreda prednjače prigradska naselja.

Evo detaljnih podataka:

 • 43,15% MO Poljana Biškupečka
 • 26,01% MO Gojanec
 • 24,75% MO Zbelava
 • 21,85% MO Kućan Marof
 • 19,82% MO Gornji Kućan
 • 12,50% 7. MO Varaždin „Biškupec“
 • 18,04% MO Črnec Biškupečki
 • 16,76% MO Jalkovec
 • 16,08%  MO Donji Kućan
 • 7,34 6% MO „Banfica“ Varaždin
 • 13,10% MO Hrašćica
 • 10,77% 1. MO „Centar“ Varaždin
 • 6,11% 5. MO Varaždin
 • 7,76% 2. MO Varaždin
 • 6,23% 3. MO Varaždin
 • 4,54% 4. MO Varaždin
Ključne riječi: izlaznost, vijeća mjesnih odbora,

Komentari

05.05.2019. 16:18h Zadnja izmjena: 05.05.2019. 16:35

Foto: Arhiva/Ilustracija