međuparlamentarna konferencija

Anđelko Stričak u Bukureštu sudjelovao na konferenciji o vanjskoj, sigurnosnoj i obrambenoj politici

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora sudjelovalo je na međuparlamentarnoj konferenciji o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici (ZVSP) te Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (ZSOP) EU-a koja je u okviru rumunjskog predsjedanja EU-om 7. i 8. ožujka 2019. održana u Bukureštu.
Objavljeno: 09.03.2019. 14:41

Zadnja izmjena: 09.03.2019. 15:04

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora sudjelovalo je na međuparlamentarnoj konferenciji o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici (ZVSP) te Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (ZSOP) EU-a koja je u okviru rumunjskog predsjedanja EU-om 7. i 8. ožujka 2019. održana u Bukureštu.

Iz izaslanstva Hrvatskoga sabora sudjelovali su predsjednik Odbora za vanjsku politiku Miro Kovač, predsjednik Odbora za obranu Igor Dragovan, potpredsjednik Odbora za vanjsku politiku Joško Klisović i potpredsjednik Odbora za obranu Anđelko Stričak.

Konferencije je okupila zastupnike nacionalnih parlamenata država članica Europske unije i Europskog parlamenta, kao i zastupnike parlamenata država kadidatkinja i potencijalnih kandidatkinja. Posvećena je prioritetima EU na području ZVSP i ZSOP politika, Istočnom partnerstvu, stanju u crnomorskoj regiji, sigurnosti i obrani u sklopu PESCO, CARD-a, EDF-a kao i europskoj perspektivi zemalja zapadnog Balkana.

Organiziran su i radionice vezane uz budućnost ZVSP i ZSOP-a u okolnostima Brexita, vojnu pokretljivost EU-a i razvoj sinergije između NATO-a i EU-a, Strategiju Unije za dunavsku regiju, kibernetsku sigurnost i hibridno ratovanje. U kontekstu jačanja europske obrambene sposobnosti Miro Kovač istaknuo je da je za provedbu uspostavljenih mehanizama ključno postizanje konsenzusa na najvišoj razini među svim državama članicama Unije.

Međuparlamentarna konferencija uspostavljena je zbog jačanja uloge nacionalnih parlamenata zemalja članica Europske unije i Europskoga parlamenta na području vanjske, sigurnosne i obrambene politike Europske unije. Održava se svakih šest mjeseci u državi koja predsjeda Vijećem Europske unije te raspravlja o aktualnim vanjskopolitičkim i sigurnosno-obrambenim pitanjima.

 

Komentari