konferencija za medije

SDP-ovi vijećnici tražili izmjene u načinu prikupljanja otpada, Habijan njihov prijedlog odbio

Predsjednik gradskog vijeća Damir Habijan danas je na konferenciji za medije pojasnio zašto je odbio oporbeni prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja otpada na području Grada Varaždina.

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 30.11.2018. 09:48

Zadnja izmjena: 30.11.2018. 09:56

Predsjednik gradskog vijeća Damir Habijan danas je na konferenciji za medije pojasnio zašto je odbio oporbeni prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja otpada na području Grada Varaždina.

Podsjetimo, SDP-ovi vijećnici predali su svoj nacrt izmjene odluka u kojem traže promjenu kriterija za izračun cijene prikupljanje otpada te traže da glavni kriterij bude količina predanog otpada u spremniku i broj pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad, a ne kao do sada volumen spremnika i broj praženjenja spremnika. Isto tako, tražili su da se za izračun cijene u višestambenim objektima u obzir uzme broj članova kućanstva, a ne, kao do sada, broj stanova.

Kako je rekao Habijan na konferenciji, pravni temelj na koji se SDP poziva je zakon koji više ne važi, a druga stvar zbog koje ovaj prijedlog ne može staviti na dnevni red i savjetovanje s javnošću jest financijski aspekt pošto se traži da se cijena obračunava prema predanoj količini otpada.

- S time bi Čistoća morala promijeniti tehničko - tehnološke uvjete, dakle osigurati sredstva u proračunu da bi mogla na taj način obračunavati cijenu, a ja kao pravnik smatram da gradsko vijeće ne može obvezati Čistoću da ide u takve izmjene mimo skupštine, nadzornog odbora i uprave Čistoće - rekao je Habijan i dodaje kako bi u tom slučaju gradsko vijeće postupalo mimo svojih ovlasti. 

Što se pak tiče prijedloga HDZ-a i Nezavisne liste GLAS o formiranju cijene prema članovima domaćinstva, a ne prema stambenim jedincima, Habijan je rekao kako je taj dio ušao u prijedlog izmjena odluke, a promijenjen je i broj odvoza plastike koji je, kako kaže, bio prevelik u zadnjih šest mjeseci. 

 

 

Komentari