Ovih dana mnoge je, ugodno ili neugodno, iznenadila vijest da ?e se izvanredni izbori u Novom Marofu održati ve? 8. ožujka, što zna?i da ?e službena politi?ka kampanja trajati svega dva tjedna.

Pomalo iznena?uju?e je i to što ?e sa svojim kandidatom za gradona?elnika i listom za Gradsko vije?e na izborima u Novom Marofu participirati i Živi zid bivšeg predsjedni?kog kandidata Ivana Sin?i?a, koji je danas u Varaždinu ispred šezdesetak okupljenih održao tribinu te interni sastanak ?lanova.

Ponovio je pritom kako je aktualno stanje u zemlji "rezultat rada korumpiranih vlasti", a ?a?i?a nazvao "zaštitnikom bankara". No, uvjeren je, kako je tako?er rekao, da Živi zid može vratiti dio od 3.000 tvrtki "koje su otete od gra?ana u privatizaciji" i sudskim putem "gra?ane obeštetiti".

- Ovog ?asa još ne mogu govoriti o kandidatu i ljudima koji ?e biti na listi, to još ne znamo, ali mogu re?i da ?emo na izbore u Novom Marofu svakako iza?i – potvrdio je Sin?i? naga?anja za eVaraždin te rekao da ?e Živi zid na prijevremene izbore iza?i i u nekim drugim mjestima.

Uz kandidata Živog zida i ve? poznate gradona?elni?ke kandidate Sinišu Jenka?a te dosadašnjeg gradona?elnika Novog Marofa Darka Hreni?a, na prijevremenim izborima u Novom Marofu za mjesto gradona?elnika navodno ?e se ispred SDP-a kandidirati i Mladen Smoljanec, sanacijski upravitelj varaždinske bolnice .

HNS-ov kandidat još uvijek nije poznat, me?utim kao kandidati spominju Dragutin Koš?ak, predsjednik poznate Udruge vinara i vo?ara "Pinta", te direktor novomarofske komunalne tvrtke Novokom Zoran Šantek.

Komentari

08.02.2015. 16:30h Zadnja izmjena: 13.01.2016. 07:19

Foto: FOTO Josip Novak