presica zdravke grđan

Oko ove dvije stvari lomit će se koplja 31. siječnja. Evo o čemu se radi

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 22.01.2022. 12:31

Zadnja izmjena: 22.01.2022. 12:37

Foto: Fran Bijelić

Na nadolazećoj sjednici Gradskog vijeća Grada Varaždina koja će se održati 31. siječnja naći će se 15 točaka dnevnog reda koje je danas ukratko predstavila predsjednica Gradskog vijeća Zdravka Grđan.

Prva točka odnosi se na Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Varaždina za refinanciranje dugoročnih kreditnih zaduženja, a na ovaj se Prijedlog nadovezuju i sljedeće dvije točke. Kako je objasnila Zdravka Grđan, Grad Varaždin je u ovom trenutku zadužen s tri kredita i taj cjelokupni iznos iznosi oko 36 milijuna kuna.  Ovom odlukom se, kako je objasnila, predlaže refinanciranje tri kredita u preostalom iznosu od 26, 3 milijuna kuna u jedan kredit s rokom otplate od 9 godina po kamatnoj stopi od 0,44 %.

- Krediti su uzeti po različitim kamatnim stopama koje se kreću od 1,75 do 2,5 % godišnje, a uzeli su se za izgradnju vrtića u Kućanu Donjem, dogradnju Dječjeg vrtića u Varaždinu, rekonstrukciju i dogradnju VI. Osnovne škole te za kupnju nekretnine za potrebe Gradske knjižnice Varaždin - rekla je Grđan i dodala kako je važno proračun uskladiti s novim kreditom.

'Nove cijene i stanje u Čistoći

Predsjednica vijeća govorila je i o prijedlogu odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Naime, prema njezinim riječima, na temelju članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom jedinice lokalne samouprave dužne su u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu istoga donijeti Odluku kojom se regulira način pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada te je istim člankom reguliran obvezatni i fakultativni sadržaj Odluke.

- Ova Odluka dijelom je istovjetna važećoj Odluci, no najvažnija izmjena je da ista regulira iznos cijene obvezne minimalne javne usluge s obrazloženjem načina na koji je određena, te je povećana učestalost odvoza biotopada, papira i plastike - objasnila je Grđan te najavila kako nakon ove točke slijede informacije o stanju u Čistoći.

 

Komentari