Ministarstvo financija ne odustaje od prisilne naplate 9,3 milijuna kuna koje je Javna ustanova Gradski stanovi potrošila nenamjenski, a rok za naplatu ističe danas.

S obzirom na to da su Rješenje Ministarstva financija u JUGS dobili 6. svibnja, istekao je rok od 15 dana što znači da će se Ministarstvo pokušati naplatiti direktno s računa JUGS-a.

Da Ministarstvo ne odustaje od naplate, jasno je iz odgovora koje je objavljeno na internetskim stranicama Ministarstva financija. Iz priopćenja je vidljivo da će se ići u prisilnu naplatu 9,3 milijuna kuna od JUGS-a, odnosno od Grada Varaždina. Ministarstvo napominje kako Grad Varaždin solidarno i neograničeno odgovara za obveze ustanove. 

Javna ustanova Gradski stanovi na svom računu nema potrebnih 9,3 milijuna kuna što znači da će država sjesti na račun Grada Varaždina koji kao osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze ustanove. Očito je da su propali svi pokušaji pregovora oko toga da se rok naplate potraživanja odgodi, unatoč i pokretanju upravnog spora.

Priopćenje Ministarstva financija prenosimo u cijelosti:

Ministarstvo financija je sukladno odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o proračunskom nadzoru („Narodne novine“, broj 71/13) obavilo proračunski nadzor u Javnoj ustanovi Gradski stanovi Varaždin.

Zapisnik o obavljenom proračunskom nadzoru u Javnoj ustanovi Gradski stanovi Varaždin dostavljen je odgovornoj osobi navedene Ustanove. Na dostavljeni zapisnik u propisanom roku dostavljene su primjedbe koje nisu prihvaćene o čemu je dostavljen odgovor na primjedbe navedenoj Ustanovi. Zapisnik o obavljenom proračunskom nadzoru dostavljen je sukladno navedenim propisima Državnom uredu za reviziju.

Temeljem činjenica utvrđenih nadzorom doneseno je rješenje o povratu sredstava u državni proračun koje će postati izvršno istekom roka u kojem je naložena uplata sredstava u državni proračun i dostavljeno na daljnje postupanje nadležnom Područnom uredu Porezne uprave.

Javna ustanova Gradski stanovi Varaždin ima na raspolaganju zakonom propisane mogućnosti rješavanja nastale situacije, kako bi se navedena sredstva vratila, a to ne bi utjecalo na likvidnost navedene Ustanove, odnosno Grada Varaždina koji solidarno i neograničeno odgovara za obveze Ustanove.

Komentari

21.05.2015. 17:31h Zadnja izmjena: 13.01.2016. 07:18

Foto: Ilustracija