U saborskoj raspravi o Prijedlogu Zakona o privatnoj zaštiti saborski zastupnik sudjelovao je i predsjednik varaždinske Županijske organizacije HDZ-a Anđelko Stričak.

Kako je naglasio, u posljednjih desetak godina privatna zaštita nameće sve više kao značajna sigurnosna grana i potreba zaštite osoba i imovine ne samo u opsegu privatnog vlasništva, već i u sklopu općih društvenih gospodarskih i drugih aktivnosti koje se odvijaju u javnom sektoru npr. osiguranje zračnih luka.

Prema njegovim riječima, zaštitarstvo postaje ozbiljna gospodarska grana. - O tome  govore podaci o 253 trgovačka društva za tjelesnu i tehničku zaštitu, 111 obrta tehničke zaštite i 147 unutarnjih čuvarskih službi s ukupno 16.447 aktivnih osoba s dopuštenjem za obavljanje poslova privatne zaštite – kazao je Stričak i dodao kako se privatna zaštita mora osuvremeniti i pdići razina kvalitete obavljanja zaštitarskih poslova, ali i povećati udio privatne zaštite u pružanju sigurnosti na važnim objektima s povećanim sigurnosnim rizikom (zračne luke i dr.). -Primjerice, naoružani zaštitari dijelom su sigurnosnih aktivnosti u SAD-u, Kanadi, UK-u, Švedskoj i mnogim drugim zemljama, pri čemu operativno djeluju u suradnji s policijom ili su zaduženi za preventivni pregled prtljage i osoba prilikom ulaska u zrakoplov – rekao je Stričak.

Istaknuo je da se donošenjem ovog zakona želi povećati opća sigurnost društva temeljem koje se bolje razvija i gospodarska djelatnost, razviti zaštitarsko tržište, povećati standard osoba koje obavljaju zaštitarsku djelatnost, mijenjati percepciju o privatnoj zaštiti kao djelatnosti upitne kvalitete, te stvarati i razvijati sigurnosnu kulturu u društvu.

 

Komentari

11.05.2019. 09:31h Zadnja izmjena: 11.05.2019. 09:32