Amandman su iznijeli zastupnici SDP-a Mario Habek, Željko Jovanović, Damir Tomić i Domagoj Hajduković i pozivao se na Sporazum iz 2013. godine kojega je županija potpisala s tadašnjim ministrom znanosti, obrazovanja i sporta Željkom Jovanovićem, jednim od potpisnika amandmana. Sporazumi su se odnosili na sufinanciranje troškova najamnina za 32 školske građevine; zgrade škola i sportske dvorane. Varaždinski SDP-ovac Mario Habek je u Saboru branio amandman, no on je samo jedan od preko stotinud odbijenih u dosadašnjem tijeku rasprave.

22 i pol milijuna uzeti Svetoj stolici

Sam amandman predlaže da se za projekte Javno-privatnog partnerstva u Varaždinskoj županiji izdvoji 22,5 milijuna kuna, a da se taj novac uzme od Crkve, koja bi tako namjesto gotovo 299 milijuna kuna dobila nešto malo manje od 277 milijuna kuna. Habek i njegove stranačke kolege zastupaju da su ugovori o Javno-privatnom partnerstvu donijeti u skladu s EU direktivama i u više navrata provjereni od strane Državne revizije i drugih tijela. 

- U slučaju neuvrštavanja, financijske obveze za Županiju iziskivat će odustajanje od svih započetih projekata, kao i prestanak izdvajanja za potrebite u području socijalnce skrbi. - stoji između ostalog u tekstu amandmana kojega je danas Sabor odbio.

Komentari

15.12.2016. 17:13h