Brunu Hranića, načelnika Općine Vidovec, Vlada Republike Hrvatske imenovala je za još jedan mandat u Europskom odboru regija.

Kako je rekao Hranić, njegov će aranžman i dalje biti fokusiran na zastupanje interesa lokalne i regionalne samouprave s težištem na razvoj hrvatskih općina sukladno pravnoj stečevini Europske unije. - Uz to, zalagat ću se za što bolje iskorištavanje fondova EU, stvaranje povoljnih uvjeta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, brigu o klimatskim promjenama, energetsku tranziciji i zaštitu okoliša, a posebno za poštivanje načela supsidijarnosti – dodao je Hranić istaknuvši da će u Briselu zastupati prvenstveno hrvatske interese, a posebno interese malih hrvatskih općina koje u svim područjima mogu biti primjer za iznalaženje dobrih rješenja za lokalnu i područnu samoupravu u cijeloj Europskoj uniji.

Hraniću je čestitao i predsjednik Županijske organizacije HDZ-a Varaždinske županije i saborski zastupnik Anđelko Stričak.

– Ovo imenovanje priznanje je njegovom dugogodišnjem radu, ali i priznanje njegovoj uspješnosti kao čelniku Općine Vidovec. Na svom je primjeru pokazao kako se uspješno može voditi Općina, kako se mogu osigurati značajna sredstava iz fondova Europske unije, ali i kako se može uspješno predstavljati naša zemlja u jednom tako značajnom tijelu na razini Europske unije – izjavio je Stričak koji ne sumnja da je pred Hranićem još jedan uspješan mandat u Europskom odboru regija.

Komentari

13.12.2019. 08:19h Zadnja izmjena: 13.12.2019. 08:21