Prosinac je mjesec borbe protiv alkoholizma i drugih ovisnosti, te se voditeljica Odjela za psihijatriju Opće bolnice Varaždin Maja Vincek osvrnula na problem alkoholizma u Varaždinu

Kako ističe, u našem se podneblju najčešće piju pivo i vino -U našem podneblju najzastupljenija pića su vino i pivo, iako kada se gleda spol i dob, konzumiranje određene vrste alkohola se razlikuje. Muškarci najčešće piju vino i pivo, žene bambus, likere, kombiniraju vino sa sokovima, dok mlađi ljudi, adolescenti češće piju pivo i žestoka pića. - govori liječnica Maja Vincek, te dodaje da se bilježi porast alkoholizma kod žena.

- Kada se gleda omjer muškaraca i žena, uočava se trend porasta pretjeranog pijenja alkohola kod žena, tako da danas na deset muškaraca imamo četiri žene koje imaju problem s alkoholom. Nažalost, i mladi sve ranije i sve češće konzumiraju alkoholna pića – nastavlja liječnica Vincek.

Kada se pacijent prvu puta javlja na Odjel za psihijatriju, s njime se obavlja preliminaran intervju, rade se određene pretrage kako bi odmah na početku dobio uvid u razmjere njegove bolesti i tada se odlučuje hoće li ga se liječiti bolnički ili ambulantno. Svake srijede organizirane su i obiteljske terapije, gdje članovi obitelji govore svoja iskustva i na taj način pomažu pacijentima.

Što se tiče drugih ovisnosti u posljednje vrijeme primijećen je veći broj ovisnika o kockanju, videoigricama i shopingu. Kako u OB Varaždin nemamo do kraja razvijene programe za liječenje tih vrsta ovisnosti, naša uloga u ovom slučaju je savjetodavna i na neki način „prva pomoć“. Stoga takve pacijente usmjeravamo u druge bolničke institucije poput Psihijatrijske bolnice „Sv. Ivan“, Klinike za psihijatriiju „Vrapče“, te Odjela a psihijatriju KBC „Sestre milosrdnice“, sve redom u Zagrebu.

Komentari

04.12.2019. 08:22h Zadnja izmjena: 04.12.2019. 08:39