GRAD VARAŽDIN

Savjetovanje - Odluka o građevinama koje se mogu graditi bez građevinske dozvole

Objavljeno: 15.05.2022. 17:56

Zadnja izmjena: 15.05.2022. 17:59

Od 13. svibnja do 13. lipnja 2022. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Odluke o građevinama koje se mogu graditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta na javnim površinama, poručuju iz Grada Varaždina.

Cilj provođenja ovog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću jest upoznavanje javnosti s ovom Odlukom te prikupljanje mišljenja, primjedbi i prijedloga, kao i eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Navedenom Odlukom regulira se postava kioska, nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu, polupodzemnih spremnika za otpad, spomeničkih obilježja, reklamnih panoa, informacijskih stupova, komunalne opreme na javnim površinama, u svrhu održavanja komunalnog reda na području Grada Varaždina koji se odnosi na uređenje i korištenje površine javne namjene i zemljišta u vlasništvu jedinica lokalne samouprave za gospodarske i druge svrhe.

Uključuje i njihovo davanje na privremeno korištenje te građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta, a reguliran je i način postave privremenih građevina na površinama koje nisu javne, ali imaju neposredan pristup s javno - prometne površine.

Materijali  i obrasci relevantni za savjetovanje kao i sam Nacrt Odluke nalaze se na web stranici Grada Varaždina pod rednim brojem 14.

Svoje doprinose javnom savjetovanju moguće je dostaviti isključivo putem priloženog obrasca zaključno do 13. lipnja 2022. godine na adresu Grad Varaždin, Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Trg slobode 12/II, Varaždin, s naznakom „Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt Odluke o građevinama koje se mogu graditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta na javnim površinama“ ili na e-mail adresu: [email protected], također putem obrasca.

Komentari