Stare vještine i običaji iz Kučana i Zbelave na 2. Danu hajdine

Objavljeno: 07.09.2013. 19:32

Zadnja izmjena: 13.01.2016. 08:30

Udruga za o?uvanje tradicijske kulturne baštine Ku?ana i Zbelave „Hajdina“ u subotu 28. rujna organizira s po?etkom u 11.30 sati drugu po redu manifestaciju Dan hajdine 2013. Na priredbi ?e ?lanovi spomenute Udruge izložiti stare alate, a posjetiteljima ?e demonstrirati stare vještine poput rada  na stopi kojom se nekada ljuštila heljda.

Najstariji ?lan Udruge, gospodin Josip Rusman, rekonstruirao je spomenutu napravu, a prema našim saznanjima to  je jedina sa?uvana stopa u Ku?anima i Zbelavi. Možda je i jedina u našem kraju, naglasila je Ruža Levati?, predsjednica Udruge „Hajdina“.

 - Centralna priredba bit ?e održana u VII. osnovnoj školi Varaždin  s po?etkom u 11.30 sati, a dio priredbe je i mala  revija narodnih nošnji. Posjetitelji ?e mo?i vidjeti prigorsku, posavsku , ku?ansko-zbelavsku i jalžabetsku narodnu nošnju, uz kratke recenzije pomo?u kojih ?emo upoznati dijelove narodnih nošnji te njihovu kratku povijest – isti?e R. Levati?

Zanimljiv dio doga?anja je svakako Mala škola kulinarstva pod pokroviteljstvom Hrvatskog kuharskog saveza  i gospodina Damira Crlenija.

- U Školi kulinarstva sudjelovat ?e u?enici VII. osnovne škole Varaždin , a u njoj ?e se  nau?iti  spremati neka jela od hajdine . U?enicima koji završe „te?aj“, bit ?e dodijeljene diplome, vodit ?e je kuhari Hrvatskog kuharskog saveza i mještanke koje još uvijek rado spremaju tradicijska  jela od hajdine. Tako ?e se znanja i umije?a naših starih prenositi na mla?e generacije, kako se tradicija ne bi zaboravila – pojasnila je Levati?.

Na ovogodišnjem Danu hajdine mo?i ?e se razgledati i izložba proizvoda ku?anskih te zbelavskih OPG-ova, a za sve?anu priredbu i reviju nošnji pobrinut ?e se KUD „Željezni?ar“ iz Varaždina i KUD  „Elizabeta“ iz Jalžabeta. Organizatori najavljuju i neizostavni mimohod od crkve Uskrsnu?a Isusova u Ku?an Marofu do VII. osnovne škole Varaždin. U njemu sudjeluju ?alanovi KUD-ova, udruge „Hajdina“ i drugi gosti, a  mimohod  ?e ujedno biti osebujna revija narodnih nošnji.

>>Proizvo?a?i heljde u Varaždinu osnovali udrugu „Hajdina“

Za prigodno ure?enje mjesta pobrinut ?e se gra?ani  koji su i do sada izvrsno sura?ivali s školom i s Udrugom „Hajdina“, a mnogi od njih su i ?lanovi udruge. Kako doznajemo od od Ruže Levati?, sve pripremne aktivnosti odvijaju se u suradnji s Gradom Varaždinom koji pruža potporu doga?aju.

- Projekt Dan hajdine 2013. financiramo sredstvima Ministarstva poljoprivrede gdje je pozitivno riješena jedna prijava udruge na natje?aj i  vlastitim sredstvima. Tu su i naši sponzori te donatori poput Varkoma i Vindije – zaklju?ila je Levati?.

 

Komentari