Danas se u dvorani Županijske palače razgovaralo o Međunarodnoj filatelističkoj izložbi pod nazivom Alpe-Jadran Fila 2018 koja će se održati u Varaždinu od 18. do 21. listopada u prostoru koncertne dvorane u Varaždinu, a sve to pod organizacijom Hrvatskog saveza filatelista, Hrvatske pošte d.d., Varaždinske županije i Grada Varaždina.

Ovo će biti opća međunarodna filatelistička izložba 1. ranga, a službeno ju je podržala FEPA- Europski filatelistički savez i F.I.P. - svjetski filatelistički savez, a Alpe-Jadran Fila 2018. održava se pod pokroviteljstvom predsjednika Sabora Republike Hrvatske.

Na ovoj izložbi sudjelovat će 7 zemalja, a to su: Hrvatska, Švicarska, Italija, Austrija, Bavarska, Slovenija i Mađarska, te Česi kao gosti. Očekuje se ukupno 76 izložaka u svim filatelističkim kategorijama, u tradicionalnoj filateliji, maksimafili, poštanskoj povijesti, natjecanja u filaterističkoj literaturi i dječji izlošci. Također, saznajemo kako će biti izložena i ona prva poštanska marka koja je tamo još 1840. bila izdana u Velikoj Britaniji.

Varaždinska županija je prva županija koja je presjedavajuća ovim savezom, a kroz filateliju, ljubav prema poštanskoj marki, skupljanju poštanskih maraka imamo jednu novu dimenziju i u grad i u županiji. svi oni koji se povezuju ili se bave ili žele vidjeti kako to izgleda na jednoj velikoj sceni jedna ovakva izložba pa da se mogu upoznati s markama, dakle to je taj mali blokić jednog vizualnog, ali i povijesnog identiteta neke države.

- Varaždinska županija je prva županija koja je predsjedavajuća ovim savezom, a kroz filateliju, ljubav prema poštanskoj marki, skupljanju maraka imamo jednu novu dimenziju u gradu i županiji. Stoga, pozivamo sve one koji se povezuju ili se bave i žele vidjeti kako to izgleda na velikoj sceni - izjavio je zamjenik župana Varaždinske županije Tomislav Paljak. 

-Ono što veseli da je već u nekoliko navrata Varaždin promoviran, vjerujem da ćemo i ovoga puta biti dobri domaćini i pozivamo sve Varaždince na ovu ekskluzivnu izložbu će u velikoj koncertnoj dvorani koja je nedavno obnovljena, prilika je to da svi vide zapravo tko smo, što smo i što imamo te da to sve skupa živi dalje, bilo to kroz izložbu međunarodnog karaktera ili velike koncerte koje tamo pripremamo - rekla je zamjenica gradonačelnika Grada Varaždina Sandra Malenica.

- Izložba je za nas vrlo značajna s obzirom da će izložbom biti obilježena i 100. obljetnica izdanja prve Hrvatske prigodne marke, a izložbom ćemo svijetu pokazati da filatelija u Hrvatskoj živi i da je na jednoj visokoj razini s obzirom da smo kadri organizirati izložbu prvog ranga - zaključio je predsjednik Hrvatskog saveza filatelista Nenad Rogina.

 

 

 

 

Komentari

15.10.2018. 10:37h Zadnja izmjena: 16.10.2018. 14:10