sponzorirano

Aplikacija za 'Aglomeraciju Varaždin' je predana, a sljedeći korak je realizacija projekta

Objavljeno: 21.04.2017. 15:44

Zadnja izmjena: 21.04.2017. 15:44

Predaja aplikacije za projekt sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Aglomeracije Varaždin je zadnji korak prije realizacije projekta vrijednog 686,7 milijuna kuna (bez PDV).

Aplikacijsku dokumentaciju je preuzeo ministar Zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović uz generalnog direktora Hrvatskih voda, Zorana Đurokovića i to za pet vodnokomunalnih projekata vrijednih 2,4 milijarde kuna, a koji će se sufinancirati sredstvima EU.

– Nakon predaje aplikacije slijedi odobrenje od strane Europske komisije, a zatim odabir izvođača. U Hrvatskoj je samo pet projekata danas apliciralo za vodokomunalne projekte koji će se financirati iz EU, a naš projekt je među tih pet. To dovoljno govori – rekao je Vlado Vlašić, direktor Varkoma.

'Aglomeracija obuhvaća Varaždin i 10 općina'

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Varaždin obuhvaća područje Grada Varaždina i 10 općina - Sračinec, Petrijanec, Cestica, Vinica, Maruševec, Vidovec, Beretinec, Sv. Ilija, Kneginec i Trnovec Bartolovečki. Već zbog veličine samog obuhvata i količine radova koji su predviđeni projektom ovo je za područje Varaždinske županije jedan od najvećih projekata ikad realiziran.

Vlašić je najavio kako je projektom predviđena izgradnja 240 kilometara cjevovoda, a omogućit će se odvodnja otpadnih voda za dodatnih 39 tisuća stanovnika, a jedan od dugoročnih benefita projekta je i zaštita podzemnih voda od zagađenja.

- Projekt se realizira na vodozaštitnom području, unutar zona sanitarne zaštite vodocrpilišta Regionalnog vodovoda Varaždin. Strateški, prema Europskoj uniji projektom ispunjavamo obveze usklađenja s Okvirnom direktivom o vodama i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, a projekt se realizira u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., s krajnjim rokom realizacije radova do 2023. godine – objasnio je Vlašić.

Od ukupne vrijednosti 71,38 % (488.740.000,00 kn) bespovratna su sredstva Europske unije iz Kohezijskog fonda, a 28,62 % je nacionalna komponenta. Iz nacionalne komponente svega 5,72 % obveza je partnera u projektu, dakle Grada Varaždina i 10 općina.

Komentari