Stanica za tehnički pregled vozila Autoservisni centar d.d. Koprivnička 2 Varaždin, u skladu sa novim preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, od ponedjeljka 11.05.2020 radi sa strankama po novom radnom vremenu:

Od ponedjeljka do petka u vremenu od 7.00 do 20.00 sati sa prekidom između 13.00 i 14.00 u kojem će biti izvršena dezinfekcija i čišćenje prostora. U subotu je radno vrijeme sa strankama od 7 do 14 sati.

Mole se stranke da prilikom dolaska u stanicu za tehnički pregled i nadalje održavaju fizičku distancu, dezinficiraju ruke, nakon prijave pričekaju pored vozila sa spuštenim prozorima, a isto tako da se pridržavaju i svih ostalih mjera predostrožnosti u cilju sprečavanja COVID-a 19.

Komentari

13.05.2020. 14:16h Zadnja izmjena: 13.05.2020. 14:16