Stečajni upravitelj CONECO d.o.o. u stečaju, A. Šenoe 4-6, Varaždin, objavljuje:

O G L A S

1. U stečajnom postupku nad CONECO D.O.O. U STEČAJU iz Varaždina, A. Šenoe 4-6, stečajni upravitelj objavljuje prodaju nekretnine stečajnog dužnika upisane u zk. ul. 1894, k.o. Jakopovec, kčbr. 1007/1 oranica Kerč površine 9.882 m2 i kčbr. 1007/2 oranica Kerč površine 7.851 m2, knjižno vlasništvo.

2. Nekretnina iz točke 1. ovog oglasa prodavat će se na prvoj usmenoj javnoj dražbi.
Ročište za prodaju održat će se 18. rujna 2014. godine u 11,00 sati u Virovitici, Trg bana J. Jelačića 7 u uredu stečajnog upravitelja.

3. Utvrđena vrijednost nekretnine jest 2.021.562,00 kuna i ne može se prodati za cijenu ispod te vrijednosti.

4. Kao ponuditelji na usmenoj javnoj dražbi mogu sudjelovati samo osobe koje su najkasnije do 16. rujna 2014. godine dale osiguranje od 10 % vrijednosti nekretnine utvrđene točkom 3. ovog oglasa. Osiguranje se uplaćuje na račun stečajnog dužnika broj: IBANHR5723600001102397457 otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena vratit će se osiguranje u roku od tri dana od dana javne dražbe.

5. Ukoliko se javi samo jedan ponuditelj on ne može odustati od dražbe, a ukoliko odustane nema pravo na povrat osiguranja.

6. Prodaja se obavlja po načelu "viđeno – kupljeno", te su isključeni naknadni prigovori materijalnih i pravnih nedostataka stvari.

7. Najbolji ponuditelj će u roku od osam dana od dana javne dražbe sklopiti kupoprodajni ugovor, a u daljnjem roku od 15 dana isplatiti kupoprodajnu cijenu.
Sredstva uplaćena na ime osiguranja uračunavaju se u cijenu. U koliko se u tom roku ne isplati kupoprodajna cijena kupac nema pravo na povrat osiguranja.

8. Sve porezne obveze u svezi s prodajom dužan je platiti kupac.

9. Osobe zainteresirane za kupnju mogu dodatne informacije dobiti od stečajnog upravitelja na mobitel 098 343-167.

Komentari

05.09.2014. 12:00h Zadnja izmjena: 13.01.2016. 07:06