HGK Županijska komora Varaždin vodeći je partner projekta „DUO PACK – Praktičan pristup stvarnome znanju“, kojeg je u četvrtak, 12. travnja 2018., predstavila na 11. Sajmu poslova u organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Regionalnog ureda Varaždin.

Postojeći sustav hrvatskoga strukovnog obrazovanja s teorijom i praksom koja se dijelom provodi u školama, obrtima i poduzećima, uz pozitivne iznimke, ne zadovoljava sadašnje potrebe tržišta rada, naročito u izrazito proizvodno orijentiranoj Varaždinskoj županiji. HGK Županijska komora Varaždina ovim projektom, u koji su uključene i Županijska komora Bjelovar te dvije regionalne komore iz Mađarske – Trgovinska i industrijska komora Županije Zala i Trgovinska i industrijska komora Županije Somogy, želi poboljšati komunikaciju između obrazovnih institucija, donositelja odluka i ključnih dionika projekta – regionalnih gospodarskih komora i poduzetnika, a temeljem iskustava mađarske gospodarske komore kao koordinatora u mađarskom sustavu dualnog obrazovanja. Projekt traje 16 mjeseci, od 1. kolovoza 2017 do 30. studenoga 2018., sufinanciran je iz Prekograničnog programa Interreg V-A Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020. s ukupnim budžetom od 100.113,00 eura.

„Namjera je dati podršku poduzetnicima koji su iskazali potrebe za strukovna zanimanja, naročito u industrijskom području. Pretežito su to zanimanja iz metalskog i strojarskog sektora“, ističe Božica Šantek, stručna suradnica u Županijskoj komori Varaždin te dodaje da je velik naglasak stavljen na promociju stručne prakse u poduzećima i razmjenu iskustava između dionika strukovnog obrazovanja.

„Mađari su tu već duboko krenuli s dualnim obrazovanjem, imaju puno iskustva s tvrtkama i pružanjem stručne prakse učenika u samim poduzećima. U Mađarskoj cijeli taj sustav koordinira mađarska gospodarska komora. Puno se priča o tome da stručna praksa treba ojačati u području strukovnih zanimanja i ovdje vidimo prostor za bolje povezivanje i uskađivanje potreba poduzetnika i strukovnih obrazovnih institucija“, kaže Šantek.

Mađarski partneri s hrvatskim kolegama sudjelovali su na 11. Sajmu poslova u Varaždinu a, uz predstavljanje projekta DUO PACK, imali su mogućnost upoznati hrvatski sustav strukovnog obrazovanja i način promocije strukovnih zanimanja, prikupljanja informacija i usklađivanja ponude i potražnje na tržištu rada. Gospodarske komore u Mađarskoj od 2011. godine aktivno koordiniraju dualno obrazovanje na način da učenicima osiguravaju kvalitetna mjesta za naukovanje u mađarskim poduzećima. Njihova iskustva pokazuju da je učenje temeljeno na radu izuzetno potrebno i može se provesti, no u Hrvatskoj je nedovoljna usklađenost glavnih čimbenika unutar obrazovnog sustava stoga se upravo ovdje vidi prostor za njihovo povezivanje.

Okosnicu projekta DUO PACK čini razmjena dobrih praksi i iskustava između projektnih partnera – regionalnih gospodarskih komora i njihovih potpornih institucija – srednjih strukovnih škola, mađarskih centara za strukovno naukovanje te donositelja odluka iz područja obrazovanja, s ciljem da se ukaže na važnost i potrebu stjecanja stručnih kompetencija u realnim uvjetima, dakle, u poduzećima i to putem učenja temeljenog na radu.

Komentari

13.04.2018. 13:00h Zadnja izmjena: 13.04.2018. 13:14