U početnički solfeggio, dječji zbor predškolskog uzrasta, malu školu blok-flaute, malu školu violine i 1. razred osnovne Glazbene škole u Varaždinu za školsku godinu 2018./2019. učenici će se upisivati u sljedećim rokovima:

Ljetni upisni rok

  • prijamna audicija – 18. i 19. lipnja 2018. od 9 do 12 sati i od 16 do 19 sati
  • objava rezultata - 20. lipnja 2018. do 9 sati
  • upis – 20. lipnja 2018. od 9 do 12 sati i od 16 do 19 sati

Učenici mogu upisati temeljne predmete: klavir, violina, viola, harmonika, tambure, flauta, gitara, klarinet, violončelo, trombon, oboa, rog, saksofon, tuba, fagot, truba i udaraljke.

U 1. razred osnovne Glazbene škole u Varaždinu, Područni odjel u Lepoglavi, Hrvatskih pavlina 42 i Područni odjel u Ivancu, Eugena Kumičića 7, za školsku godinu 2018./2019. učenici će se upisivati u sljedećim rokovima:

Ljetni upisni rok

  • prijamna audicija18. i 19. lipnja 2018. od 9 do 12 sati i od 16 do 19 sati
  • objava rezultata - 20. lipnja 2018. do 9 sati
  • upis - 20. lipnja 2018. od 9 do 12 sati i od 16 do 19 sati

U Područnom odjelu u Ivancu učenici mogu upisati temeljne predmete:
klavir, harmonika, gitara, klarinet.

U Područnom odjelu u Lepoglavi učenici mogu upisati temeljne predmete:
klavir, klarinet, rog, trombon, tuba i udaraljke.

Natječaj za upis učenika u osnovnu glazbenu školu i predškolske programe za šk.god. 2018./19. bit će objavljen na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Škole.

Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefon 042/ 200-940 od 8 do 13 sati ili na www.glazbenaskolauvarazdinu.hr

Komentari

08.06.2018. 08:13h Zadnja izmjena: 08.06.2018. 08:14