Općina Veliki Bukovec objavljuje da će dana 02.09.2014. godine početi radovi na obilježavanju granica zemljišta na kojem se nalaze nerazvrstane ceste - poljski putevi, na kojima je nositelj prava općina Veliki Bukovec.

Poljski putevi se nalaze na području č.k.br.1408/130, 15690 i 1579/19 k.o. Veliki Bukovec, te č.k.br. 2952/58 k.o. Kapela Podravska.

Radove će izvoditi tvrtka Labos d.o.o, Pavlinska 5, Varaždin. Voditelj radova je Damir Oštrek, dipl.ing.geod, broj upisa u Komori Geo 53.

Uvid u gotov geodetski elaborat nositelji prava uz navedene puteve mogu obaviti 26. i 27.09.2014. u prostorijama Općine Veliki Bukovec od 12 do 17 sati.

KLASA: 930-01/14-01/01
URBROJ: 2186/028-03-14-1
U Velikom Bukovcu, 28. kolovoza 2014.

Komentari

28.08.2014. 00:00h Zadnja izmjena: 13.01.2016. 07:06

Foto: ilustracija - Andrej Švoger