drugi mandat

Klopotan izabran na još jedan mandat čelu Međimurskog veleučilišta u Čakovcu

Objavljeno: 04.07.2023. 14:57

Zadnja izmjena: 04.07.2023. 15:05

Upravno vijeće Međimurskog veleučilišta u Čakovcu većinom glasova, 4 za i 1 protiv, izabralo je doc. dr. sc. Igora Klopotana za dekana u mandatnom razdoblju 1. listopada 2023. do 30. rujna 2026. godine.

Izabranom dekanu je to drugi mandat i na dužnost stupa početkom nove akademske godine 2023/24. Odluci Upravnog vijeća prethodila je i sjednica Vijeća veleučilišta koje je također većinom glasova podržalo kandidaturu sadašnjeg i budućeg dekana.

- Visoko obrazovanje je bitna stepenica u vašem cjeloživotnom obrazovanju i vašoj karijeri. Vodite se motom da znanje i kompetencije koje ćete steći na Veleučilištu što bolje iskoristite te da ih konstantno nadograđujete. Tako ćete biti konkurentni na tržištu rada - rekao je Klopotan.

Novi/stari dekan u novom će mandatu, kako je najavio, staviti naglasak na izgradnju kvalitetnih međuljudskih odnosa u akademskom kolektivu, među studentima i vanjskim suradnicima. Kroz Centar za razvoj karijera studenti će se usmjeravati u stručni i znanstveni rad. Tu su i uključivanje u projekte i volonterske aktivnosti.

Kako je najavio, fokus će biti i na organiziranju većeg broja gostujućih predavanja i terenske nastave. Na MEV-u će se revidirati i postojeći studijski programi u skladu s potrebama tržišta i na taj način kreirati novi. 

Komentari