Na inicijativu mještana Općine Trnovec Bartolovečki, Varkom d.d. Varaždin 24. lipnja 2016. godine izvršio je inspekcijski nadzor nad radom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Varaždin na lokaciji Motičnjak.

Inspekcijski nadzor obavila je inspekcija zaštite okoliša i vodopravne inspekcije zbog primjedbi mještana da s uređaja dolaze neugodni mirisi. Utvrđeno je uobičajeno stanje rada uređaja koje udovoljava zakonskim normativima i nije konstatirana pojava neugodnog mirisa.

Vodopravna inspekcija zabilježila je povećano zagađenje otpadne vode koja dolazi na uređaj za pročišćavanje, odnosno povećanje maksimalno dozvoljenih koncentracija parametra „deterdženti“, i to višestruko od dozvoljenog, što je uzrokovalo i pojavu pjene na ispuštenoj pročišćenoj vodi.

Konstatirano je i da zbog povremenih prekoračenja opterećenja ulazne otpadne vode prehrambenih industrija s područja grada Varaždina, u kombinaciji s visokom temperaturom koja dovodi do naglog raspadanje organske tvari u otpadnoj vodi, moguća je povremena pojava mirisa. Službe Varkoma poduzimaju sve raspoložive mjere kako bi spriječile pojavu mirisa.

U tijeku je javno nadmetanje za modernizaciju i povećanje kapaciteta uređaja financirano iz Europskih fondova.

Ključne riječi: aquacity, motičnjak, varkom,

Komentari

24.06.2016. 20:20h Zadnja izmjena: 24.06.2016. 20:21

Foto: Arhiva