varkom

Varkom d.d. - objava poslovnih rezultata za period 01.01 do 30.04.2021.

Objavljeno: 02.06.2021. 08:55

Zadnja izmjena: 02.06.2021. 09:01

U periodu od 01.01.2021 do 30.04.2021. godine, TD VARKOM d.d. je ostvarilo 39,29 milijuna HRK prihoda, 37,55 milijuna HRK rashoda, te ostvarilo dobit iz poslovanja u iznosu 1,74 milijuna HRK dok normalizirana EBTDA (dobit prije amortizacije) iznosi 8,13 milijuna HRK.

Ovakav rezultat poslovanja je najbolji poslovni rezultat VARKOM d.d. za isti četveromjesečni period otkada VARKOM funkcionira isključivo kao javni isporučitelj vodnih usluga, te je primjerice, ostvarena dobit bolja od iste u 2017. godini za 3,13 milijuna HRK (kada je u periodu 2017 1-4 ostvaren gubitak od – 1,39 milijuna HRK) , a normalizirana EBTDA bolja od iste u 2017. godini za 3,67 milijuna HRK.

Uz ovakav rezultat je potrebno naglasiti da TD VARKOM d.d. tijekom proteklih 10 godina, pa tako niti u posljednje četiri godine, usprkos inflatornim i regulatornim pritiscima nije mijenjalo cijene vodnih usluga.

Broj zaposlenika na dan 31.05.2021. iznosi 274, i manji je za 19 u odnosu na 31.05.2018. godinu.

U periodu od 01.01.2021 do 30.04.2021. godine, TD VARKOM d.d. je povećalo vrijednost materijalne imovine za 87,05 milijuna HRK i to uglavnom iz tuđih izvora financiranja. Ukupna nabavna vrijednost materijalne imovine je kumulativno, od 31.12.2017. povećana za 579,70 milijuna HRK.

Tijekom prvih 5 mjeseci 2021 godine završeni su ili su pred neposrednim završetkom projekti iz EU programa regionalnog razvoja mjere 7.2.1. i to vodoopskrbni sustav Breznički Hum-Šćepanje, Klenovnik, LJubeščica, Visočka steza te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda općine Jalžabet u ukupnoj vrijednosti 30 milijuna HRK.

Radovi na sustavu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Varaždin na djelu kanalizacijske mreže završeni su gotovo 80% te na Aglomeraciji Varaždinske Toplice 90% i njihov završetak se očekuje, kao što je planirano, do konca 2021. godine.

Komentari