Fine´sa Consultings

Objavljen natječaj za tip operacije 6.1.1. 'Potpora mladim poljoprivrednicima'

Objavljeno: 14.10.2021. 08:18

Zadnja izmjena: 14.10.2021. 08:18

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 6.1. "Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima" – provedba tipa operacije 6.1.1. "Potpora mladim poljoprivrednicima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ukupan fond raspoloživih sredstava: 152.563.412 HRK

Visina javne potpore: fiksni iznos 50.000 EUR u protuvrijednosti u kunama

Prihvatljivi korisnici su:

  • mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršenih 41 godinu) na dan podnošenja zahtjeva za potporu koji posjeduju odgovarajuća znanja i vještine (iz područja poljoprivrede ili veterine) za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, najkasnije kod podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, ali ne kasnije od 24 mjeseca od sklapanja Ugovora o financiranju
  • mladi poljoprivrednici koji su po prvi put postavljeni za nositelja poljoprivrednog gospodarstva
  • korisnici ekonomske veličine 8.000 – 49.999 EUR

Bespovratnim sredstvima mogu se financirati brojne aktivnosti poput kupnje domaćih životinja, sadnje višegodišnjeg bilja i nasada, kupnja poljoprivredne opreme, mehanizacije i strojeva te druge. Sva mehanizacija, strojevi i oprema moraju biti novi i neupotrebljavani. U sklopu projekta potrebno je ulaganje u aktivnosti vezane uz obnovljive izvore energije u svrhu proizvodnje proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (gradnja/rekonstrukcija objekata za prijem, obradu, skladištenje i transport sirovine za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora; ugradnja opreme za proizvodnju bioplina, ugradnja solarnih kolektora i dr.) ili digitalizaciju (nabava izmuzišta za strojnu bužnju, razni senzori, ulaganje u sustave za automatsko upravljanje opremom i dr.).

Podnošenje prijava moguće je od 15. studenoga 2021. godine od 12:00 sati do 28. prosinca 2021. godine do 12:00 sati.

Za detaljnije informacije o mogućnosti korištenja bespovratnih sredstava i prijave na predmetni natječaj kontaktirajte naš Fine´sa Consultings tim.

Komentari